DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analiz Değerl. ve Gübre Program. BBT   454 8 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
Doç.Dr.EMİN BÜLENT ERENOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler, hem bitkisel gelişim dönemi öncesinde yapılan toprak ve bitki analizlerinin hem de bitkisel gelişim dönemi içerisinde yapılan bitki analizlerinin sonuçlarından yararlanarak, gübreleme programlarının hazırlanması ve gerekli durumlarda anlık müdahalelerin yapılabilmesi için gerekli temel bilgileri öğrenir verilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
i) Bitkilerin topraktan besin elementi sağlanmasını etkileyen toprak ve bitki faktörleri, ii) topraklarda gübre olarak uygulanan besin elementlerinin davranışlarını etkileyen süreçler, iii) toprak örnekleme yöntemlerini etkileyen kriterler, iv) toprak analizlerinin problem çözmede, besleme programlarının gözlenmesinde, sezon öncesi ve içi besin yönetiminde kullanımı, v) besin önerilerinde kullanılan farklı yaklaşımlar, vi) bitki analizlerinin problem çözmede, besleme programlarının gözlenmesinde, sezon öncesi ve içi besin yönetiminde kullanımı, vii) bitki analiz sonuçlarını etkileyen faktörler, viii) bitkilerin bitki analiz sonuçlarına bağlı olarak uygulanacak besine karşı verilebilecekleri yanıtlar, ix) yapılacak toprak ve bitki analizlerinin sonuçlarına göre gübre uygulama dozlarının hesaplanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkisel üretimde toprak ve bitki analizlerin önemini kavrar
2) Besin yönetim programlarının temel prensiplerini öğrenir
3) Toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre beslenme programlarının hazırlanması ve uygulanmasının temellerini kavrar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve 4D (doğru) Bitki Besleme Ön okuma Anlatım
Tartışma
2 Bitkilerin topraktan besin sağlamasını etkileyen toprak ve bitki faktörleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
3 Besin önerilerinde kullanılan farklı yaklaşımlar Ön okuma Anlatım
Tartışma
4 Toprak örnekleme yöntemlerini etkileyen kriterler Ön okuma Anlatım
Tartışma
5 Gübre olarak uygulanan besin elementlerinin topraklardaki davranışlarını etkileyen süreçler Ön okuma Anlatım
Tartışma
6 Toprak analizlerinin problem çözmede, besleme programlarının gözlenmesinde, sezon öncesi ve içi besin yönetiminde kullanımı Ön okuma Anlatım
Tartışma
7 Bitki analizlerinin problem çözmede, besleme programlarının gözlenmesinde, sezon öncesi ve içi besin yönetiminde kullanımı Ön okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Bitki analiz sonuçlarını etkileyen faktörler Ön okuma ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
10 Bitki bitki analiz sonuçlarına bağlı olarak, bitkilerin uygulanacak besine verebilecekleri yanıtlar Ön okuma ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
11 Yapılacak toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre gübre uygulama dozlarının hesaplanması Ön okuma Anlatım
Tartışma
12 Yapılacak toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre gübre uygulama dozlarının hesaplanması Ön okuma ve hesaplama Anlatım
Tartışma
13 Yapılacak toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre besin yönetim programlarının hazırlanması I Ön okuma Anlatım
Tartışma
14 Yapılacak toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre besin yönetim programlarının hazırlanması II Ön okuma ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
15 Yapılacak toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre besin yönetim programlarının hazırlanması III Ön okuma ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar