DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fertigasyon BBT   457 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Emin Bülent ERENOĞLU
Dersi Verenler
Doç.Dr.EMİN BÜLENT ERENOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler hem suyun yetersiz olduğu koşullarda sudan tasarruf yapma hem de girdi maliyetleri yüksek ve hammaddeleri sınırlı olan gübrelerin kullanım etkinliklerini artıran sulama suyuyla gübrelemenin (fertigasyon) temel prensiplerini ve bunların pratikteki uygulamalarının yönetimini ve bu yönetim için gerekli olan donanımları tanır
Dersin İçeriği
Fertigasyonla ilgili temel teorik bilgilerin öğrencilerle buluşturulması amaçlanan bu derste genel hatlarıyla; bitki besleme ve bitki besin elementleri, fertigasyon ve fertigasyon yönetmleri, fertigasyon uygulamalarındaki yenilikler, fertigasyonun ana prensipleri, fertigasyonda kullanılan enjeksiyon yöntemleri, bitki-fertigasyon yönetimi, fertigasyonda kullanılan gübreler ve enjeksiyon oranlarının hesaplanması ve çeşitli kültür bitkilerinde fertigasyon uygulamalarına ait bilgiler verilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fertigasyon ve fertigasyonda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
2) Bitkilerde fertigasyon uygulamalarının yönetiminin ana prensiplerini kavrar
3) Fertigasyonda kullanılan gübreleri yakından tanıyarak, enjeksiyon (uygulama) dozlarının hesaplanmasını öğrenir
4) Bazı kültür bitkilerinde fertigasyon uygulamasının teorik bilgileriyle donanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki Besleme ve Bitki Besin Elementleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
2 Fertigasyon ve Fertigasyon Yöntemleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
3 Fertigasyon Uygulamalarındaki Yenilikler Ön okuma Anlatım
Tartışma
4 Fertigasyonun Ana Prensipleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
5 Fertigasyonun Ana Prensipleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
6 Fertigasyonda Kullanılan Enjeksiyon Yöntemleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
7 Bitki-Fertigasyon Yönetimi I Ön okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Bitki-Fertigasyon Yönetimi II Ön okuma ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
10 Bitki-Fertigasyon Yönetimi III Ön okuma ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
11 Fertigasyonda Kullanılan Gübreler ve Enjeksiyon Oranlarının Hesaplanması Ön okuma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Fertigasyonda Kullanılan Gübreler ve Enjeksiyon Oranlarının Hesaplanması Ön okuma ve hesaplama Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Kültür Bitkilerinde Fertigasyon Uygulamaları I Ön okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Kültür Bitkilerinde Fertigasyon Uygulamaları II Ön okuma ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Kültür Bitkilerinde Fertigasyon Uygulamaları III Ön okuma ve literatür tarama Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar