DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Minarel Beslenme-bitki Sağlığı İlişkileri BBT   464 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selim EKER
Dersi Verenler
Prof.Dr.SELİM EKER1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SAADETTİN BALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerde mineral besin elementlerinin eksikliği ve fazlalığında (toksisitesinde) yapraklarda ve generatif organlarda ortaya çıkan semptomların (Kloroz, nekroz ve deformasyonları) tanınmasına; mineral besin elementlerinin ve bitkilerde eksik, normal ve toksik olduğu durumlarda yapraklardaki konsantrasyonlarına,beslenme bozuklukları ile hastalık belirtileri arasındaki farklara, elementlerin eksikliği veya fazlalığında bitkide görülen hastalık ve zararlılara, mineral beslenme bozuklarına karşı alınabilecek önlemlere dikkati çekmektir.
Dersin İçeriği
Mineral Beslenme Bozukluğu kavramı. Mineral beslenme bozukluklarının nedenleri, Mineral beslenme bozukluklarının tanımlanması teşhisi, Mineral beslenme ve hastalık simptomlarının karşılaştırılması Mineral belenme bozukluklarının giderilmesi için alınabilecek önlemler N,P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn, Mn, Cu,B ve Mo beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 'Dengeli beslenme' kavramını öğrenir
2) Dengeli beslenmenin bitkide hastalık ve zararlıların etkinliğini hafiflettiğini bilir,
3) mineral beslenme bozukların nedenini ve bu sorunların çözümlerini uygulamalarını bilir
4) Makro ve mikro besin elementlerinin bitkilerdeki rolünü bilir
5) Besin elementlerinin bitkilerdeki eksiklik ve fazlalık belirtilerini bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mineral Beslenme Bozukluğu kavramı ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Mineral beslenme bozukluklarının nedenleri ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Mineral beslenme bozukluklarının tanımlanması teşhisi ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Mineral beslenme bozuklarının tanımlanması ve teşhisi ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Mineral beslenme ve hastalık simptomlarının karşılaştırılması ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Mineral belenme bozukluklarının giderilmesi için alınabilecek önlemler ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
7 N beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel çalışma Yazılı Sınav
9 P beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
10 K beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Ca beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Mg ve S beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Fe, Zn beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Mn ve Cu beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
15 B ve Mo, Ni beslenmesi ile hastalık ve zararlı ilişkisi ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar