DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Hastalıkları BKP   357 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Saadettin BALOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.SAADETTİN BALOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür bitkilerinde hastalık oluşumu ve gelişimi, fitopatolojide temel kavramlar biyotik ve abiyotik faktörler nedeniyle zarar gören bitkilerde hastalık-konukçu etkileşimleri, hastalanan bitkilerde meydana gelen fizyolojik ve anatomik değişimler, oluşan belirtiler, hastalık etmenlerinin etiyolojisi, tanınmaları, yayılma ve dağılma yolları, infeksiyon yapma koşulları, etmenlerin çoğalmaları, hayat döngüleri ve mücadele yöntemleri ile ilgili temel ve genel kavramları geliştirmek ve önemli bitki hastalıklarını tanıtmak, mücadele yöntemleri hakkında bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinde zararlı olan fungal,bakteriyel ve viral hastalık etmenleri ile abiyotik faktörlerin neden olduğu hastalıklar, tanılanması, etiolojisi, epidemiyolojisi ve mücadeleleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki yetiştiriciliğinde beslenme dışında hastalıkların önemini kavrar
2) Kültür bitkileri yetiştiriciliğinde zararlı olan hastalıkları öürenir ve mücadeleleri hakkında bilgi sahibi olur.
3) Sağlıklı bitki yetiştiriciliği için kimyasal mücadele dışında diğer mücadele yöntemlerini öğrenir ve çevre bilinci gelişir
4) Beslenme ve hastalık ilişkilerini öğrenir, oluşan zararın nedenini çözer,
5) Ziraat mühendisliği konusunda ana konusu besleme ve toprak olmakla beraber genel mühendislik kavramı içinde hastalıkların yerini öğrenir.
6) Problemli gelişen bitkilerde hastalıklardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda yorum yapabilir.
7) Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
8) Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
9) Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
10) Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
11) Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ - Tarım ve Bitki Hastalıkları, Fitopatoloji Bilimi, Tarihçe, Genel Sınıflandırma Ödev verilmesi Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Parazitizm ve Hastalık Gelişimi,Patojenler Bitkilere Nasıl Saldırır Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hastalıklar Ürünleri Nasıl Etkiler, Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bitki Hastalıklarının Genetiği ve Patojenlere Karşı Bitki Savunma Mekanızmaları Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Abiyotik Hastalıklar ve Hastalık Gelişimi Üzerine Çevrenin Etkisi Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Prokaryotlar (Bakteriler vd) Tarafından Neden Olan Hastalıklar Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Fungusların Ekolojik, Ekonomik, Patolojik Özellikleri ve Sınıflandırılmaları, Funguslar Tarafından Neden Olunan Hastalıkları Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav işlenilen konuları kapsayacak şekilde Yazılı Sınav
9 Virüsler ve benzeri diğer etmenler tarafından Neden Olunan Hastalıklar Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bitki Patojenlerinin Tanılanması - oluşturdukları genel belirtiler ve hastalık tespit yöntemleri Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Meyve yetiştiriciliğinde önemli hastalıklar (Belirtilreri, tanınması, yayılma yolları, önemi) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli hastalıklar (Belirtilreri, tanınması, yayılma yolları, önemi) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde önemli hastalıklar (Belirtilrei, tanınması, yayılma yolları, önemi) Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Bitki besleme -toprak ve bitki sağlığı ilişkileri Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Bitki besleme -toprak ve bitki sağlığı ilişkileri Verilen notlar, yardımcı kaynaklar ve power point sunularından ders tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları işlenilen konuları kapsayacak şekilde Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar