DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Güvenliği ve Mikrobiyoloji Kalite Kontrol G   330 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Işıl VAR ÖNGEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.IŞIL VAR ÖNGEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ZERRİN ERGİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüketilen gıdaların ve bunların güvenlik konularının farkında olunması ve bilinçli tüketicilerin ve üreticilerin yetiştirilmesi. Bilimsel olarak, bu süreçlerde, gıda güvenliği mekanizmasının işleyişi ve çalışması ile ilgili bilgi ve altyapıyı nasıl artıracağı amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Süt süt ürünleri, et ve et ürünleri, yumurta, hububat ve ürünleri, Bitkisel yağ ve margarin, özel gıdalar (kakao, kahve, çikolata, şekerlemeler, tuz, baharat vb), sebze-meyve ve ürünlerinin mikrobiyolojik kalitesi ve nasıl kontrol edilecekleri, , su mikrobiyolojisi , Tüm bu gıda grubu üretim, depolama, dağıtım ve tüketiciye ulaştırılmasında gıda güvenliği sistemleri ile nasıl çözümler yaratılabileceği, gıda sanayinde denetim ve kontroller, uluslararası ve ulusal regülasyonlar ve uygulamaları konularında bilgi sunulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel bilim, mühendislik ve gıda bilimi ve teknolojisi alanlarında bilgi sahibi olma
2) Gıda mühendisliği ve teknolojisi ile ilgili alanlardaki uygulamalarda problemleri saptama, tanımlama ve çözme
3) Sahip olduğu bilgileri farklı alanlarda kullanabilme becerisi kazandırma
4) Proses tabanlı bir sistemi ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak geliştirme konusunda bilgi sahibi olma
5) Araştırma, karmaşık sistemleri bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme konularında becerilerini arttırma
6) Gıda kalitesinin değerlendirilmesinde objektif ve subjektif yöntemlerin kullanılması ve sonuçların yorumlanması konularında bilgi sahibi olma
7) Gıda mühendisliği ve teknolojileri uygulamalarında modern araçların seçilmesi ve kullanılması konularında bilgi sahibi olma
8) Laboratuvarın gıda analizlerinde nasıl kullanıldığı, sorunların değerlendirilerek yorumlanmaları ve raporların yazılması konularında bilgi sahibi olma
9) Bağımsız karar verme, kendine güven, yaratıcılık becerisi kazandırma ve sorumluluk alabilme
10) Ekip oluşturabilme ve ekip çalışmasına uyum sağlama
11) Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirme
12) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
13) Alandışı bilgilerden yararlanarak kendi alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurabilmek ve iletişim teknolojilerini kullanmak
14) Gıda konusunda da literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dilinde gelişme
15) Gıda ile ilgili mevzuat ve yönetim sistemleri hakkında fikir sahibi olmak , Meslek etiğine saygılı olma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ile ilgili bilgilendirme ve kaynak kitap tanıtımı, genel mikrobiyoloji ve gıda mikrobiyolojisi ders bilgilerinin kısa aktarımı Genel mikrobiyoloji ve gıda mikrobiyolojisi ders notlarının gözden geçirilmesi
2 Gıda güvenliği tanımı ve içeriği, güvenli gıda üretimine yönelik sistemler ve HACCP Ders notundaki ilgili konular
3 Hastalığa neden olan gıda kaynaklı kusurlar, gıdalardaki mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikeler Ders notundaki ilgili konular
4 Risk analizi, mikrobiyel kalite yaklaşımları Ders notundaki ilgili konular
5 Gıdalarda bulunan mikrobiyolojik tehlikelerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler Ders notundaki ilgili konular
6 Mikrobiyolojik kriterler, hızlı sayım ve tanım yöntemleri Ders notundaki ilgili konular
7 Meyve -sebze ve ürünlerinde mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Ders notundaki ilgili konular
8 Ara Sınav Ders notundaki ilgili konular ve bu konuyla ilgili makaleler
9 ARA SINAVI Ara sınava kadar işlenmiş konuları, önerilen kaynaklardan ve verilen ders notlarından çalışarak sınava hazırlanmak
10 Süt ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Ders notundaki ilgili konular ve bu konuyla ilgili makaleler
11 Tahıl ve tahıl bazlı ürünlerde mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Ders notundaki ilgili konular ve bu konuyla ilgili makaleler
12 Yemeklik yağlarda mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Ders notundaki ilgili konular ve bu konuyla ilgili makaleler
13 Baharat, tuz ve diğer özel gıdalarda ( kakao, çikolata, kahve, şekerlemeler vb) mikrobiyolojik kalite kontrol ve güvenli üretim Ders notundaki ilgili konular ve bu konuyla ilgili makaleler
14 Yumurtalardaki riskler ve gıda güvenliğinin sağlanması Ders notundaki ilgili konular ve bu konuyla ilgili makaleler, gazete haberleri ve son gelişmeler
15 İçme ve kullanma sularında mikrobiyolojik kalitenin belirlenmesi ve sağlanması Ders notundaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem süresince işlenmiş konuları, önerilen kaynaklardan ve verilen ders notlarından çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar