DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arazi Toplulaştırma TYS   384 6 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAPUR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURÇAK KAPUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı teknik olarak arazi toplulaştırma projesi yapabilmek ve konuyla ilgili yasal düzenlemeleri öğrenmektir.
Dersin İçeriği
Arazi toplulaştırma uygulamalarının geçmişten günümüze tarihsel ve yasal gelişimi, arazi parçalanmasının nedenleri ve çözüm önerileri, toplulaştırmanın gerekliliği, toplulaştırma uygulamalarında gerekli bilgileri ve uygulamanın nasıl yapıldığı öğretmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplulaştırmanın tarımdaki önemi ve gerekliliğini tanıma ve anlatabilme yeteneğini kazanır.
2) Kadastro bilgileri ve arazi sınıflarını yorumlayabilme yeteneğini kazanır.
3) Yeni arazi dağıtım planı hazırlama yöntemlerini seçebilme yeteneğini kazanır.
4) Yeni teknolojileri kullanarak toplulaştırma planı türetebilmeyi öğrenir.
5) Toplulaştırma projesi hazırlama işlemini bütün olarak kavrayabilme yeteneğini kazanır.
6) Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisini kazanır.
7) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi öğrenir.
8) İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirme yeteneğini kazanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye de tarımsal yapıya ilişkin sorunlar Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Toprak reformu ve tarım reformu kavramları Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Türkiye de toprak mülkiyetinin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Türkiye de toprak ve tarım reformu çalışmalarının temel ilkeleri ve uygulamaları Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Toprak reformu uygulamalarında kırsal yerleşim düzenlemesi yönünden öngörülen ilkeler Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Türkiye de arazi parçalanmasının nedenleri ve sakıncaları Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Arazi toplulaştırmasının tanımı, kapsamı, toplulaştırma uygulamalarının yasal ve tarihsel gelişimi; Arazi toplulaştırmasının tarım işletmelerinin yapısı üzerine etkileri Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders kitabının ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Tarım reformu bölgelerinde arazi toplulaştırması uygulamaları, Arazi derecelendirmesinin yapılması, Yeni yerleşim planlamasının yapılması Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Yeni yerleşim planının yapılması, ulaşım sistemlerinin planlanması Ders kitabının ilgili bölümleri
11 Arazi toplulaştırma projelerinin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ve alınması gerekli önlemler Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Örnek arazi toplulaştırma uygulamasının hesaplanması 1 Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Örnek arazi toplulaştırma uygulamasının çizimi 2 Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Örnek arazi toplulaştırma uygulamasının hesaplanması 3 Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Örnek arazi toplulaştırma uygulamasının çizimi 4 Ders kitabının ilgili bölümleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabının ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar