DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon TBP   339 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Saliha KIRICI
Dersi Verenler
Prof.Dr.SALİHA KIRICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel olarak kaliteli tohumluk kullanımının bitkisel üretimdeki önemi, tohumluk kontrol ve sertifikasyonu nedir, neden gereklidir. Dünyada ve Türkiyedeki gelişimi, tohumluk yasanın amacı ve kapsamı, sertifikalı tohumluk üretimi, ürün cinslerine göre tarla standartları (ISTA), laboratuvar kontrolleri ve laboratuar testleri, özel tohumculuğunun genel durumunu anlar.
Dersin İçeriği
Tohum morfolojisi ve fizyolojisi, çimlenme tohum ekolojisi, tohum üretiminin esasları (koruma ve izolasyon, ekim tarihi ve esasları, hasat) kurutma ve depolama, tarla kontrolü, tohumda örnek alma, tohum testleri (safiyet, çimlenme, ağırlık ve nem testleri, kalite ve tohum performansı, çeşit ayırımı, stres ve biyokimyasal testler), tohum sertifikasyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tohumculukla ilgili temel kavramları bilir
2) Sertifikalı tohumluk üretimini bilir
3) 5553 sayılı Tohumculuk yasanın amacı ve kapsamını bilir
4) Tohumluk üretimi için resmi başvurunun nasıl yapılacağını bilir
5) Tarla ve laboratuar kontrollerinin nasıl yapılacağını bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tohum ve tohumluk nedir, kaliteli tohumda aranılan özellikler, kaliteli tohumluk kullanımının bitkisel üretimdeki önemi. Tohumluk kontrol ve sertifikasyonu nedir, neden gereklidir. Dünyada ve Türkiyedeki gelişimi Ders notundaki ilgili konular
2 Tohumların morfolojisi ve fizyolojisi, çimlenme ve dormansi, çeşitli tohumların gösterilmesi (uygulama) Ders notundaki ilgili konular
3 Tohumluk ekolojisi, bitkisel gen kaynaklarının tohumculuk da önemi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders notundaki ilgili konular
4 Sertifikalı tohumluk üretimi,5553 -yasanın amacı ve kapsamı, kimler tohum üretebilir, tohumluk üretimi yapacak özel sektör kuruluşları Ders notundaki ilgili konular
5 Tohumluk üretiminde tarla kontrolleri Ders notundaki ilgili konular
6 Tarla kontrol raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, Ürün cinslerine göre tarla standartları (ISTA) Ders notundaki ilgili konular
7 Hasat sonrası tohumluklardan örnek alma Uygulama: Örnek almanın gösterilmesi Ders notundaki ilgili konular
8 Ara Sınav Ders notundaki ilgili konular Yazılı Sınav
9 Ara sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
10 Tohumluk sertifikaları: Islahcı tohumu, elit, orijinal, anaç, sertifikalı, Ders notundaki ilgili konular
11 Tohumluklarda uygulanan laboratuar standartları (ISTA), tohumluk etiketleri uygulama: Lab. analizleri için homojen örnek almanın gösterilmesi Ders notundaki ilgili konular
12 Çalışma örneğinin elde edilmesi fizik analiz (Safiyet analizi) kilogramda adet analizi çimlendirme testleri ağırlık testleri, nem analizi uygulama: Çimlendirme testi Ders notundaki ilgili konular
13 Çeşit ayırım yöntemleri uygulama: Öğrencilere bazı çeşit ayırım testlerinin ve tetrazolium testinin yaptırılması Ders notundaki ilgili konular
14 Tohum vigor (güç) testler-1 Ders notundaki ilgili konular
15 Tohum vigor (güç) testler-2 Ders notundaki ilgili konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem süresince işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar