DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak - Su Koruma BBT   389 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İsmail ÇELİK
Dersi Verenler
Prof.Dr.İSMAİL ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, toprak ve su korumanın temel prensipleri ile toprak erozyonunun oluşum mekanizmaları ve erozyon önlemenin yol ve yöntemlerinin öğrencilere tanıtımını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Toprak ve su koruma kavramları; Erozyonun oluşumu, mekanizması ve sınıflandırılması; Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile toprak-su koruma arasındaki ilişkiler. Türkiye deki erozyonun boyutları ve başlıca sebepleri; Toprak erodibilitesi; Erozyonun belirlenmesi ve önleme yöntemleri; Evrensel (üniversal) toprak kaybı eşitliği ve uygulamaları. Toprak su korumada mekanik ve kültürel önlemler; Teraslar ve uygulamaları; Rüzgar erozyonu ve sınıflandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak ve su korumanın tanımını yapar ve toprak korumadaki temel prensipleri açıklar.
2) Toprak erozyonunun oluşum mekanizmasını ve çeşitlerini kavrar.
3) Toprak ve su korumada arazi kullanımı ve toprak yönetimin önemini kavrar.
4) Toprak erozyonunun da toprak özelliklerinin etkisini kavrar.
5) Toprak ve su korumada mekanik ve kültürel önlemlerin etkilerini kavrar.
6) Rüzgar erozyonunun tanımı ve etkinliğini kavrar.
7) Rüzgar erozyonunun oluşum makanizmasını ve önleme yöntemlerini kavrar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak ve su korumanın tanımı. Su erozyonu çeşitleri, oluşumları ve tanımları. Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Arazi kullanım ve yönetiminin toprak korumadaki yeri ve önemi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Su erozyonunu etkileyen faktörler ve bunların doğal ve hızlandırılmış erozyona etkileri. Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Su erozyonunu etkileyen temel toprak özellikleri ve bunların aşınma, taşınma ve birikme üzerindeki etkileri. Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Su erozyonunun şiddet derecesine göre sınıflandırılması Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Yüzey akış miktarına etki eden faktörler ve yüzey akış miktarının saptanmasında kullanılan yöntemler . Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Türkiyedeki su erozyonunun boyutları ve sebepleri . Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Türkiyedeki rüzgar erozyonunun boyutları ve sebepleri . Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Su erozyonuna karşı alınacak kültürel önlemler Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Su erozyonuna karşı alınacak mekanik önlemler. Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Üniversal denklemde yer alan K (toprak erodibilite) faktörünün belirlenmesi Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Teraslar, özellikleri ve çeşitleri Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Rüzgar erozyonu oluşum mekaniği ve sınıflandırılmas Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Rüzgar erozyonuna karşı alınacak kültürel ve mekanik önlemler Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar