DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Biyoteknoloji BBT   393 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Salih KAFKAS
Dersi Verenler
Prof.Dr.SALİH KAFKAS1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.YILDIZ KAÇAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyoteknolojinin uygulama alanları ve tarımda kullanımı.
Dersin İçeriği
Bu ders; biyoteknolojinin tanımı ve uygulama alanları, doku kültürü laboratuvarı organizasyonu, embriyo kurtarma ve embriyo kültürü, somatik embriyogenesis ve organogenesis, haploid bitki eldesi, protoplast kültürü ve somatik melezleme, bitkilere gen aktarma yöntemleri, moleküler genetik laboratuvar organizasyonu, DNA, RNA yapılarının İncelenmesi, PCR mekanizması, genetik markırlar: morfolojik ve biyokimyasal markırlar, moleküler markır teknolojisi ve GDO ve Dünyadaki durumu konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoteknolojinin tanımını kavrar
2) Biyoteknolojinin uygulama alanlarını öğrenir
3) Bitki Doku kültürü yöntemlerini kavrar
4) Bitki Islahında kullanılan temel moleküler teknikleri öğrenir
5) Bitkilere gen aktarma yöntemlerini bilir
6) Genetiği değiştirilmiş organizmaları bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmala
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoteknolojinin tanımı ve uygulama alanları Ders ile ilgili bilgilerin okunması
2 Doku kültürü Laboratuvar Organizasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
3 Embriyo kurtarma ve embriyo kültürü Ders ile ilgili bilgilerin okunması
4 Somatik embriyogenesis ve Organogenesis Ders ile ilgili bilgilerin okunması
5 Haploid Bitki eldesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
6 Protoplast kültürü ve Somatik Melezleme Ders ile ilgili bilgilerin okunması
7 Bitkilere Gen Aktarma Yöntemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması
8 Ara Sınav Ders ile ilgili bilgilerin okunması
9 DNA, RNA yapılarının incelenmesi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
10 PCR mekanizması Ders ile ilgili bilgilerin okunması
11 Genetik Markırlar: Morfolojik ve Biyokimyasal Markırlar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
12 Vize Sınavı Sınavın Hazırlanması Yazılı Sınav
13 Genetik Markırlar: Moleküler Markır teknolojisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması
14 GDO ve Dünyadaki Durumu Ders ile ilgili bilgilerin okunması
15 Genel tekrar Ders ile ilgili bilgilerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınavın Hazırlanması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar