DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetik kavramlar, mayoz ve mitoz bölünmeler http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
2 Mendel yasaları http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
3 Mendel genetiğinden sapmalar http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
4 Melezlemeler http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
5 Cinsiyet ve cinsiyete bağlı kalıtım http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
6 Bağlantı ve Rekombinasyon http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
7 Gen, Kromozom ve genom mutasyonları http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı
9 Kantitatif genetik, temel prensipleri http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
10 Kantitatif genetik, temel prensipleri (seleksiyon, kalıtım derecesinin hesaplanması ) http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
11 Akrabalık ve akrabalı yetiştirme kat sayısının hesaplanması http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
12 Populasyon genetiği (Hardy-weinberg dengesi, bağlantı dengesizliği http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
13 Populasyon genetiği (populasyonda gen frekansını değiştiren etkenler, göç seleksiyon, mutasyon, seleksiyon etkilerinin hesaplanması) http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
14 Evrim (doğal seleksiyon, çoklu lokuslarda evrim, türleşme mekanizmaları) http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
15 Final sınavı hazırlık http://nhscience.lonestar.edu/biol/bio1int.htm öğrenciye çalışma notunun verilip hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar