DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi * ZTP   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aykut GÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYKUT GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal üretimin ayırt edici temel özelliklerini tanımlayabilme Tarım sektörünün ulusal ekonomideki yeri ve diğer sektörlerle etkileşimi ve ekonomik gelişmeye katkılarını değerlendirebilme Ekonominin temel kavram ve araçlarını kullanarak tarım sektöründe karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak ekonomik ilkelere dayalı fikir yürütme becerisinin kazanılması Tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan başlıca ölçütleri tanımlayabilme, karşılaştırabilme Tarım sektöründe ürünlerin tarladan tüketiciye giderken geçtiği aşamaları, bu aşamalar arasındaki ilişkileri, bunlar üzerinde etkili başlıca faktörleri tanımlayabilme
Dersin İçeriği
Tarım ekonomisine ilişkin temel kavramlar, tarımın gelişme süreci, tarım sektörü ve tarımsal ürünlerin özellikleri, tarım ve ekonomik gelişme, dünyada ve Türkiye'de durum, tarım ekonomisinde başlıca ekonomik kavramlar ve ilkeler, tarımsal üretim faktörleri ve özellikleri, tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçları ve analizi, işletme bilançolarının hazırlanması ve analizi, tarım işletmelerinin yönetimi, tarımsal pazarlama, tarım ve gıda politikaları, tarımda örgütlenme ve kooperatifiçilik

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım ekonomisine giriş; tanımlar, işlevler Anlatım
2 Tarımsal faaliyetin ayırt edici özellikleri Anlatım
3 Tarımsal faaliyetin ayırt edici özellikleri Anlatım
4 Tarım sektörünün ulusal ekonomiye katkıları Anlatım
5 Tarım sektörünün ulusal ekonomiye katkıları Anlatım
6 Tarım ekonomisinde başlıca ekonomik ilkeler Anlatım
7 Tarım ekonomisinde başlıca ekonomik ilkeler Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Üretim faktörleri (emek-girişimcilik); tarımsal finansman, yönetim Anlatım
10 Ara sınav Yazılı Sınav
11 Tarımsal işletmecilikte yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi Anlatım
12 Tarımsal pazarlama Anlatım
13 Tarımda örgütlenmenin önemi; örgütlenme çeşitleri, kooperatifler, ilkeleri, çeşitleri, görevleri, sorunları ve geçirdiği değişimler Anlatım
14 Tarım politikası Anlatım
15 Genel Tekrar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar