DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi * ZTP   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aykut GÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYKUT GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal üretimin ayırt edici temel özelliklerini tanımlayabilme Tarım sektörünün ulusal ekonomideki yeri ve diğer sektörlerle etkileşimi ve ekonomik gelişmeye katkılarını değerlendirebilme Ekonominin temel kavram ve araçlarını kullanarak tarım sektöründe karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak ekonomik ilkelere dayalı fikir yürütme becerisinin kazanılması Tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan başlıca ölçütleri tanımlayabilme, karşılaştırabilme Tarım sektöründe ürünlerin tarladan tüketiciye giderken geçtiği aşamaları, bu aşamalar arasındaki ilişkileri, bunlar üzerinde etkili başlıca faktörleri tanımlayabilme
Dersin İçeriği
Tarım ekonomisine ilişkin temel kavramlar, tarımın gelişme süreci, tarım sektörü ve tarımsal ürünlerin özellikleri, tarım ve ekonomik gelişme, dünyada ve Türkiye'de durum, tarım ekonomisinde başlıca ekonomik kavramlar ve ilkeler, tarımsal üretim faktörleri ve özellikleri, tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçları ve analizi, işletme bilançolarının hazırlanması ve analizi, tarım işletmelerinin yönetimi, tarımsal pazarlama, tarım ve gıda politikaları, tarımda örgütlenme ve kooperatifiçilik

Dersin Öğrenme Kazanımları
-