DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilg. Des. Tar. İstat. Analiz 2 ZTP   362 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersi alan öğrencilere Tarımsal Araştırma ve Denemelerin Planlanması, İstatistik analizlerin yapılması, yorumlanması amaçlanmaktadır. Bu derste deneme planlarının İstatistik Paket Program olan SPSS paket programının kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde Zirai Denemelerin planlanması, kurulması ve SPSS paket program kullanılarak istatistik analizlerin yapılması ve yorumlanması yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal Denemelerin Planlanmasını ve İstatistik Analiz Yöntemlerini öğrenirler.
2) Tarımsal denemeleden elde ettikleri verilerin İstatistik analizlerini ve yorumlanmasını öğrenirler.
3) SPSS programını öğrenirler
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 SPSS paket programının tanıtımı ve veri girişi Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
2 Varyans Homojenlik Testleri Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
3 Tek Yönlü Varyans Analizi Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
4 Çoklu Karşılaştırma Testleri Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
5 Transformasyonlar Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
6 Tesadüf Blokları Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
7 Tekerrürlü Tesadüf Blokları Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
8 Latin Kare Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
9 Ara Sınav Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
10 İki Faktörlü İç İçe Sınıflandırılmış Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
11 Üç Faktörlü İç İçe Sınıflandırılmış Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
12 2*2 faktöriyel Denemeler Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
13 Tesadüf Bloklarında Düzenlenmiş Faktöriyel Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
14 Bölünmüş Parseller Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
15 Genel Tekrar Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
16-17 YIL SONU SINAVI Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar