DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 SPSS paket programının tanıtımı ve veri girişi Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
2 Varyans Homojenlik Testleri Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
3 Tek Yönlü Varyans Analizi Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
4 Çoklu Karşılaştırma Testleri Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
5 Transformasyonlar Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
6 Tesadüf Blokları Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
7 Tekerrürlü Tesadüf Blokları Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
8 Latin Kare Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
9 Ara Sınav Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
10 İki Faktörlü İç İçe Sınıflandırılmış Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
11 Üç Faktörlü İç İçe Sınıflandırılmış Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
12 2*2 faktöriyel Denemeler Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
13 Tesadüf Bloklarında Düzenlenmiş Faktöriyel Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
14 Bölünmüş Parseller Deneme Planı Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
15 Genel Tekrar Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma
16-17 YIL SONU SINAVI Kaynak Kitap ve bilgisayarda SPSS paket program üzerinde uygulamalı çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar