DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Bilgi Sistemleri I * ZTP   471 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeynel CEBECİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZEYNEL CEBECİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, farklı tarımsal bilgi kaynaklarından gelen üretim, araştırma ve yersel verilerin entegrasyonu, erişimi, kullanılması ve paylaşımını sağlamak üzere tüm ölçeklerde ihtiyaç duyulan tarımsal bilgi sistemlerinin yapısını ve tasarımını sunmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, bilgi sistemleri analizi, bilgi sistemi türleri, bilgi sistemlerinin tasarım ve geliştirilmesi, ilişkisel veritabanları, veri modelleme, sorgulama ve küçük ölçekli bilgi sistemleri oluşturma konularını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-