DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Matris İşlemleri. Kaynak Kitaplardan Çalışma
2 Hayvancılıkta Elde Edilen Rakamların Standarizasyonu. Kaynak Kitaplardan Çalışma
3 Varyans Unsurları Tahmin Yöntemleri. Kaynak Kitaplardan Çalışma
4 Kesikli Çevre Faktörlerinde Etki Paylarının Hesaplanması. Kaynak Kitaplardan Çalışma
5 Path Katsayılarının Hesaplanması. Kaynak Kitaplardan Çalışma
6 Kısmi regresyon Katsayıları Kaynak Kitaplardan Çalışma
7 Genotip x Çevre İnteraksiyonu. Kaynak Kitaplardan Çalışma
8 Damızlık Değerinin Tahmin Edilmesi. Kaynak Kitaplardan Çalışma
9 ARA SINAV Kaynak Kitaplardan Çalışma
10 Genetik frekansların hesaplanması ve Hardy-Weinberg dengesi. Kaynak Kitaplardan Çalışma
11 Tekrarlanma Derecesinin Tahmini. Kaynak Kitaplardan Çalışma
12 Saf hatlardan Yararlanarak Kalıtım Derecesinin Tahmini. Kaynak Kitaplardan Çalışma
13 Döl Veriminin Kalıtım Derecesinin Tahmini. Kaynak Kitaplardan Çalışma
14 Baba bir Üvey Kardeşlerden Yararlanarak Kalıtım Derecesinin Tahmini. Kaynak Kitaplardan Çalışma
15 Ana bir Üvey Kardeşlerden Yararlanarak Kalıtım Derecesinin Tahmini. Kaynak Kitaplardan Çalışma
16-17 YIL SONU SINAVI Kaynak Kitaplardan Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar