DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 girişimciliğin önemi, kendi işini kurmanın önemi Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
2 girişimciliğin önemi, kendi işini kurmanın önemi Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
3 girişimciliğin tanımı, girişimci nedir, girişimci ve başarılı girişimcilerin özellikleri, girişimcide olması gereken özellikler, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
4 girişimciliğin tanımı, girişimci nedir, girişimci ve başarılı girişimcilerin özellikleri, girişimcide olması gereken özellikler, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
5 girişimciliğin tanımı, girişimci nedir, girişimci ve başarılı girişimcilerin özellikleri, girişimcide olması gereken özellikler, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
6 girişimcilerin fonksiyonları, girişimcilikle ilgili, temel kavramlar, girişimcilik türleri Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
7 girişimcilerin fonksiyonları, girişimcilikle ilgili, temel kavramlar, girişimcilik türleri Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
8 Ara Sınav
9 girişimcilik için gerekli kaynaklar, girişimciliği teşvik eden (engelleyen) faktörler, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
10 girişimcilik için gerekli kaynaklar, girişimciliği teşvik eden (engelleyen) faktörler, Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
11 hayvancılık sektöründe girişimciliğin kavramsal özellikleri, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlantıları, ekip kurma ve ekip oluşturma ekip çalışma becerisi ve girişimcilik etiği konularına değinilecektir. Yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim konuları verilecektir. Ayrıca, Yaratıcılık; Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Motivasyon, Tutum ve Davranışlar, Ortam, Düşünceler. Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif konuları. Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
12 hayvancılık sektöründe girişimciliğin kavramsal özellikleri, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlantıları, ekip kurma ve ekip oluşturma ekip çalışma becerisi ve girişimcilik etiği konularına değinilecektir. Yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim konuları verilecektir. Ayrıca, Yaratıcılık; Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Motivasyon, Tutum ve Davranışlar, Ortam, Düşünceler. Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif konuları. Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
13 hayvancılık sektöründe girişimciliğin kavramsal özellikleri, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlantıları, ekip kurma ve ekip oluşturma ekip çalışma becerisi ve girişimcilik etiği konularına değinilecektir. Yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim konuları verilecektir. Ayrıca, Yaratıcılık; Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Motivasyon, Tutum ve Davranışlar, Ortam, Düşünceler. Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif konuları. Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
14 hayvancılık sektöründe girişimciliğin kavramsal özellikleri, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlantıları, ekip kurma ve ekip oluşturma ekip çalışma becerisi ve girişimcilik etiği konularına değinilecektir. Yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda inovasyon ve değişim konuları verilecektir. Ayrıca, Yaratıcılık; Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Motivasyon, Tutum ve Davranışlar, Ortam, Düşünceler. Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif konuları. Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
15 İş ve Pazarlama Planı Hazırlama ve İş Planı Yazma Çalışması yapılacak ve Proje Sunumları Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar