DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik ZTP   107 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÖKHAN TAMER KAYAALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, matematiğin en önemli konularından olan reel sayılar, kümeler, denklemler, logaritma, trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar, seriler, diziler ve kompleks sayılar ile ilişkili olan problemleri analiz etmektir. Logaritmik, trigonometrik, üstel fonksiyonlar, ters-trigonometrik fonksiyonlar, özel tanımlı fonksiyonlar la ilgili problemleri çözebilmektir. Bir değişkenin, fonksiyonların, limitleri almak ve sonuçlarını yorumlamaktır. Süreklilik tanımı, sağdan ve soldan süreklilik, sürekli fonksiyonların özellikleri, süreklilik türlerini belirlemek, türevin geometrik yorumu, türev alma kuralları, yüksek mertebeden türevleri almak, temel integral alma kurallarını ve alan ve hacim integralini hesaplayabilmektir. Diferansiyel denklemeleri çözmek ve verilerin istatistiksel analizlerini yapabilmektir.
Dersin İçeriği
Sayılar Cebir Denklemler ve Eşitsizlikler Fonksiyonlar Trigonometri Kompleks Sayılar Logaritma Matrisler Lineer Denklem Sistemleri Limit ve Uygulamalar Türev ve Uygulamaları İntegral ve Uygulamaları Diferansiyel Denklemler İstatistik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayma sayılarından başlayarak doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar üzerinde aritmetik ve cebirsel işlemler yapabilir.
2) Denklem çözümlerinde kullanılan temel özdeşlikleri ifade edebilecek ve denklem çözümlerine uygulayabilir.
3) Fonksiyon, logaritma, trigonometrik kavramları açıklayabilir.
4) Açısal ölçüm birimlerini bilir ve bunlar arasında dönüşüm yapabilir.
5) Tümevarım ilkesi, seri ve karmaşık sayı kavramlarını açıklayabilir.
6) Limit, türev ve integral alma kurallarını bilir.
7) Diferansiyel denklemlerini çözebilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar Ders kitabı ve diğer kaynaklar
2 Cebir Ders kitabı ve diğer kaynaklar
3 Denklemler ve Eşitsizlikler Ders kitabı ve diğer kaynaklar
4 Fonksiyonlar Ders kitabı ve diğer kaynaklar
5 Trigonometri Ders kitabı ve diğer kaynaklar
6 Kompleks Sayılar Ders kitabı ve diğer kaynaklar
7 Logaritma Ders kitabı ve diğer kaynaklar
8 Matrisler Ders kitabı ve diğer kaynaklar
9 Ara Sınav Ders kitabı ve diğer kaynaklar
10 Lineer Denklem Sistemleri Ders kitabı ve diğer kaynaklar
11 Limit ve Uygulamalar Ders kitabı ve diğer kaynaklar
12 Türev ve Uygulamaları Ders kitabı ve diğer kaynaklar
13 İntegral ve Uygulamaları Ders kitabı ve diğer kaynaklar
14 Diferansiyel Denklemler Ders kitabı ve diğer kaynaklar
15 İstatistik Ders kitabı ve diğer kaynaklar
16-17 Final Sınavı Ders kitabı ve diğer kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar