DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tar. İstat. Analiz 1 ZTP   355 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÖKHAN TAMER KAYAALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin 1. sınıfta aldıkları İstatistik dersindeki konuların MINITAB paket programı ile analizleri amaçlanmaktadır. Dersin Bitiminde öğrenciler, MINITAB paket programını öğrenmiş vaziyette istatistik anlalizleri bu programı kullanarak yapma, ve sonuçlarını yorumlama yeteneğine sahip olurlar.
Dersin İçeriği
Bu derste ZTP106 kodlu İstatistik dersinde teorik olarak anlatılan istatik analiz yöntemlerinin MINITAB istatistik paket program kullanılarak analizi ve yorumlanması anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel İstatistik konularını ve analizlerini öğrenir ve yorumlar
2) İstatistik paket program MINITAB programında veri girişlerini öğrenir.
3) Program vasıtası ile istatistik analizleri yapar ve sonuçlarını yorumlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 MINITAB programın tanıtımı ve veri giriş yapıları. Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
2 Temel İstatistik Kavramlar ve Notasyonlar. Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
3 Verilerin Sınıflandırılması ve Grafikler. Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
4 Yer Ölçüleri. Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
5 Dağılış Ölçüleri. Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
6 Kesikli Olasılık Dağılışları. Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
7 Sürekli Olasılık DağılışlarıNormal Dağılış. Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
8 Standart Normal Dağılış Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
9 Güven Aralıkları Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
10 Ara sınav Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
11 Hipotez testleri ve hata tipleri Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
12 Ortalamalar ve oranlarla ilgili hipotez testleri Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
13 Khi-kare analizi Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
14 Regresyon analizi Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
15 Korelasyon analizi Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma
16-17 YIL SONU SINAVI Kaynak Kitap ve bilgisayarda MINITAB paket program üzerinde uygulamalı çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar