DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bal Arısı Davranışları * ZTP   363 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ulviye KUMOVA
Dersi Verenler
Prof. Dr.ULVİYE KUMOVA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bal arısının davranış özellikleri ile teorik ve uygulamaya yönelik bilgiyi alarak, bu bilgiyi arıcılık alanında kullanma ve aktarma becerisine sahip olmak.
Dersin İçeriği
Bal arılarının sistematikteki yeri, coğrafik arı ırklarının dağılımı, özellikleri, ırk ayrımında ele alınan karakterler; bal arısının anatomisi, beslenme ve duyu organları, sindirim, üreme, solunum, dolaşım, endokrin ve sinir sistemi, salgı bezleri, feromonlar ve işlevleri; koloni bireylerinin kompozisyonu, yaşam döngüleri; yavru bakım ve beslenmesi; bal arılarının sosyal davranış özellikleri, davranışı etkileyen iç ve dış faktörler, kolonide iş bölümünün hormonal ve genetik kontrolü, bal arılarında öğrenme ekolojisi, çevreyi tanıma ve uyum özellikleri, besin arama ve depolama aktivitesi, beslenme, savunma, üreme ve çoğalma davranışları; kolonide haberleşme; kimyasal haberleşme mekanizmaları ve fonksiyonu, arı dansları, feromonların etkileri ve bilgi iletimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bal Arısı Anatomisi, iç ve dış vücud yapıları, işlevleri. Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
2 Bal arılarında sindirim, dolaşım, solunum, sinir, üreme, salgı sistemleri ve işlevleri Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
3 Koloniyi oluşturan bireyler, özellikleri ve koloni içi ve dışı görevleri Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
4 Bal arısı taksonomisi, Sınıflandırma, coğrafik arı ırkları ve özellikleri, ırklar arasında farklılaşmaya neden olan davranış karakterleri Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
5 Bal arısında davranış özellikleri ve etki eden faktörler Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
6 Bal arılarında iş bölümünün hormonal ve genetik kontrolü Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
7 Ara Sınav Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
8 Bal arılarının biyolojisi ve davranışı, bal arılarında sosyal yaşam Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
9 Bal arılarında öğrenme, çevreyi tanıma, koku ve tat alma özellikleri Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
10 Bal arılarında beslenme davranışı Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
11 Bal arılarında savunma davranışı Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
12 Bal arılarında üreme ve çoğalma davranışları Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
13 Bal arılarında kimyasal haberleşme Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
14 Bal arısının dans dili, dansların özellikleri ve koloni için önemi Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
15 Arı feromonları ve koloni üzerinde etki mekanizmaları Ders notu, projeksiyon, tepe göz sunumu
16-17 Final Sınav soruların hazırlanması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar