DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Islahı ZTP   402 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman TORUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN TORUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çiftlik hayvanlarında verim düzeylerinin yükseltilebilmesi amacı ile bir veya birden fazla özellik bakımından populasyonun genetik verim düzeyini daha iyi seviyelere getirmenin önemi ve yöntemlerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Hayvan ıslahının amacı, Adaptasyon, Fenotipik varyasyon, Kalıtım derecesi, Tekrarlanma derecesi, Seleksiyon, Damızlık değeri, Generasyonlar arası süre, Yetiştirme sistemleri, Akrabalı yetiştirme, Heterosis, Modern ıslah stratejileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hayvan ıslahında ele alınanan ekonomik verim özelliklerini belirler ve analiz eder
2) Fenotipik varyasyonu hesaplar
3) Genetik parametreleri tahmin eder
4) Hayvan ıslahında doğru yöntem ve araçları seçer ve kullanır
5) Sürdürülebir hayvancılık için seleksiyon ve çiftleştirme programlarını tasarlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hayvan ıslahının amacı ve kapsamı Dinleme ve anlama
2 Adaptasyon kriterleri ve ekonomik verim düzeyi Dinleme ve anlama
3 Fenotip ve fenotipik varyasyon. Fenotipik varyasyonun kaynağı olarak çevre ve çevre faktörlerinin etkisi Dinleme ve anlama
4 Fenotipik varyasyonun kaynağı olarak genotip. Gen ve gen etkisi. Gen frekansının değişimi. Populasyonlara şans, mutasyon ve göçün etkisi. Dinleme ve anlama
5 Kalıtım ve tekrarlanma derecesinin hesaplanması ve hayvan ıslahındaki önemi Dinleme ve anlama
6 Seleksiyon ve seleksiyonun etkileri Dinleme ve anlama
7 Seleksiyonda verimlilik, seleksiyon üstünlüğünün ölçülmesi ve seleksiyon üstünlüğünün artırılması yolları Dinleme ve anlama
8 Ara Sınav
9 Generasyonlar arası süre, hesaplanması ve genetik ilerlemeye etkisi Dinleme ve anlama
10 Seleksiyon yöntemleri Dinleme ve anlama
11 Damızlık değeri Dinleme ve anlama
12 Yetiştirme sistemleri Dinleme ve anlama
13 Melezleme ve heterosis Dinleme ve anlama
14 Akrabalı yetiştirme Dinleme ve anlama
15 Genel tekrar Dinleme ve anlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar