DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arı Yetiştirme * ZTP   404 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ulviye KUMOVA
Dersi Verenler
Prof. Dr.ULVİYE KUMOVA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bal arısının davranış özellikleri ile teorik ve uygulamaya yönelik bilgiyi alarak, bu bilgiyi arıcılık alanında kullanma ve aktarma becerisine sahip olmak.
Dersin İçeriği
Bal arılarının sistematikteki yeri, coğrafik arı ırklarının dağılımı, özellikleri, ırk ayrımında ele alınan karakterler; bal arısının anatomisi, beslenme ve duyu organları, sindirim, üreme, solunum, dolaşım, endokrin ve sinir sistemi, salgı bezleri, feromonlar ve işlevleri; koloni bireylerinin kompozisyonu, yaşam döngüleri; yavru bakım ve beslenmesi; bal arılarının sosyal davranış özellikleri, davranışı etkileyen iç ve dış faktörler, kolonide iş bölümünün hormonal ve genetik kontrolü, bal arılarında öğrenme ekolojisi, çevreyi tanıma ve uyum özellikleri, besin arama ve depolama aktivitesi, beslenme, savunma, üreme ve çoğalma davranışları; kolonide haberleşme; kimyasal haberleşme mekanizmaları ve fonksiyonu, arı dansları, feromonların etkileri ve bilgi iletimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arı Yetiştiriciliğinin Tarihçesi, Gelişimi, ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu hazırlama
2 Arıcılığın Tarımsal ve Ekonomik Yapıdaki Yeri ve Önemi; ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu hazırlama
3 Dünya ve Türkiye de Arı Yetiştiriciliğinin Önemi, Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu hazırlama
4 Bal Arılarının orjini, taksonomisi, Evrimi ve Sistematikteki Yeri, Arıların Evrimi, Zoolojik Sistemdeki Yeri; Bal Arısı Irkları, dağılımı ve Özellikleri ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu hazırlama
5 Bal Arılarının Anatomisi, İç ve dış organlar, Sindrim, Dolaşım, Solunum, Sinir ve Üreme Sistemleri. ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu hazırlama
6 Arı Kolonisini Oluşturan Bireyler ve Özellikleri; Bal Arılarının Biyolojisi ve Davranış Özellikleri. Uygulama I. ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu hazırlama, arılıkta, kolonide hazırlık
7 Sınav soru hazırlama
8 Bal arısının beslenmesi, önemli nectar ve polen kaynakları, ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu hazırlama
9 Bal Arısı Genetik ve Islahı ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu hazırlama
10 Arıcılık ekipmanları; Uygulama II. ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu hazırlama, arılıkta, kolonide hazırlık
11 Arıcılıkta yetiştirme sistemleri, Koloni Yönetimi, Mevsimsel İşler; Uygulama III. ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu, kolonilerde hazırlı
12 Arıcılıktan Sağlanan Ürünler; Bal, Balmumu, Polen, Propolis, Arı Zehiri ve Diğer Ürünlerin Özellikleri, Üretim, Muhafaza ve Pazar Durumu; Uygulama III. ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu, arılık ve laboratuvarda hazırlık
13 Bitkilerin döllenme biyolojisi ve arıların döllenmedeki rolü,Bombus Arısı yetiştiriciliği ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu hazırlama
14 Bal arısı hastalık ve zararlıları; Uygulama IV. ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu, arılık ve laboratuvarın hazırlanması
15 Ana arı yetiştirme, paket arıcılığı, göçer arıcılık, arıcılıkda uygulanan satandartlar, yasal düzenlemeler, tebliğler yönetmelikler. ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu, arılık ve laboratuvarın hazırlanması
16-17 Final sınavı soru hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar