DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları * ZTP   466 8 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ulviye KUMOVA
Dersi Verenler
Prof. Dr.ULVİYE KUMOVA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bal arısının davranış özellikleri ile teorik ve uygulamaya yönelik bilgiyi alarak, bu bilgiyi arıcılık alanında kullanma ve aktarma becerisine sahip olmak.
Dersin İçeriği
Bal arılarının sistematikteki yeri, coğrafik arı ırklarının dağılımı, özellikleri, ırk ayrımında ele alınan karakterler; bal arısının anatomisi, beslenme ve duyu organları, sindirim, üreme, solunum, dolaşım, endokrin ve sinir sistemi, salgı bezleri, feromonlar ve işlevleri; koloni bireylerinin kompozisyonu, yaşam döngüleri; yavru bakım ve beslenmesi; bal arılarının sosyal davranış özellikleri, davranışı etkileyen iç ve dış faktörler, kolonide iş bölümünün hormonal ve genetik kontrolü, bal arılarında öğrenme ekolojisi, çevreyi tanıma ve uyum özellikleri, besin arama ve depolama aktivitesi, beslenme, savunma, üreme ve çoğalma davranışları; kolonide haberleşme; kimyasal haberleşme mekanizmaları ve fonksiyonu, arı dansları, feromonların etkileri ve bilgi iletimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arı sağlığının önemi, tarihçesi ve sorunları Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
2 Bal arısı hastalık ve zararlılarının sınıflandırılması. Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
3 Bal Arısının Zararlıları I; morfolojisi, belirtieri, çoğalması, yayılışı Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
4 Bal Arısı Zararlıları II; biyolojisi ve ekolojisi Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
5 Bal Arısı Zararlıları III; teşhis, korunma yolları. Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta koloni hazırlığ
6 Bal Arısı Zararlıları IV; savaşım yöntemleri Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta koloni hazırlığ
7 Ara sınav Soruların hazırlanması
8 Bal Arısı Hastalıkları I: Yavru Hastalıkları; belirtileri, yayılımı, bulaşma şekli, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
9 Bal Arısı Hastalıkları II: Yavru Hastalıkları; kolonide ve laboratuarda teşhis yöntemleri, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta ve laboratuarda hazırlık
10 Bal Arısı Hastalıkları III: Yavru Hastalıkları; korunma ve savaşım yöntemleri, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta koloni hazırlığ
11 Bal Arısı Hastalıkları I: Ergin Arı Hastalıkları I; yayılımı, bulaşma şekli, belirtileri, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
12 Bal Arısı Hastalıkları II: Ergin Arı Hastalıkları; kolonide ve laboratuarda teşhis yöntemleri, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta ve laboratuarda hazırlık
13 Bal Arısı Hastalıkları III: Ergin Arı Hastalıkları; korunma ve savaşım yöntemleri, Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta koloni hazırlığ
14 Arılara zararlı böcekler, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve rahatsızlıklar, bitkilerden kaynaklanan zehirlenmeler, kalıtsal bozukluklar, diğer hastalıklar Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu, arılıkta koloni hazırlığ
15 Arı sağlığı ile ilgili yasal düzenlemeler, tebliğler, yönetmelikler, arı ilaçları kalıntı düzeyleri. Ders notu, projeksiyon, tepegöz sunumu
16-17 Final sınav Soruların hazırlanması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar