DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arı-bitki İlişkisi * ZTP   467 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ulviye KUMOVA
Dersi Verenler
Prof. Dr.ULVİYE KUMOVA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bal arısının davranış özellikleri ile teorik ve uygulamaya yönelik bilgiyi alarak, bu bilgiyi arıcılık alanında kullanma ve aktarma becerisine sahip olmak.
Dersin İçeriği
Bal arılarının sistematikteki yeri, coğrafik arı ırklarının dağılımı, özellikleri, ırk ayrımında ele alınan karakterler; bal arısının anatomisi, beslenme ve duyu organları, sindirim, üreme, solunum, dolaşım, endokrin ve sinir sistemi, salgı bezleri, feromonlar ve işlevleri; koloni bireylerinin kompozisyonu, yaşam döngüleri; yavru bakım ve beslenmesi; bal arılarının sosyal davranış özellikleri, davranışı etkileyen iç ve dış faktörler, kolonide iş bölümünün hormonal ve genetik kontrolü, bal arılarında öğrenme ekolojisi, çevreyi tanıma ve uyum özellikleri, besin arama ve depolama aktivitesi, beslenme, savunma, üreme ve çoğalma davranışları; kolonide haberleşme; kimyasal haberleşme mekanizmaları ve fonksiyonu, arı dansları, feromonların etkileri ve bilgi iletimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bal arılarının bitkisel üretimdeki önemi, katkısı ders notu, projeksiyon sunumu
2 nektar ve polen kaynağı bitkilerin sınıflandırılması, özellikleri; ders notu, projeksiyon sunumu
3 arıcılık açısından önemli bitkilerin morfolojisi ve fenolojisi, çiçeklenmenin doğası ve özellikleri ders notu, projeksiyon sunumu
4 Polen ve nektarın kimyası, bitki polenlerini ayırt etme teknikleri; ders notu, projeksiyon sunumu
5 Polinasyonun önemi, planlanması ve ekonomik değeri, tarımsal ürünlerin polinasyonu, bitkilerin polinasyon istekleri, ders notu, projeksiyon sunumu
6 bitki-polinatör ilişkisi, arıların meralanma davranışı, polinasyon etkinliğini arttırma yolları, ders notu, projeksiyon sunumu
7 konu tekrarı ders notu, projeksiyon sunumu
8 Ara Sınav soru hazırlama
9 tarımsal alanda arı, bitki ve çevre ilişkilerinin önemi, ders notu, projeksiyon sunumu
10 çevrede kullanılan tarımsal ilaçların arı kolonilerini ve bal arılarını etkileme şekilleri, ders notu, projeksiyon sunumu
11 pestisid tipleri, sınıflandırılması, etkileri ve oluşturduğu tehlikeler, ders notu, projeksiyon sunumu
12 arı zehirlenmesi, belirtileri ve zehirlenmeye etki eden faktörler, ders notu, projeksiyon sunumu
13 arı zehirlenmesi, belirtileri ve zehirlenmeye etki eden faktörler, ders notu, projeksiyon sunumu
14 arılarda bitkilerden kaynaklanan zehirlenmeler, çeşitli zehirlenme problemleri, polinatör hasar ve ölümlerini azaltma yolları, ders notu, projeksiyon sunumu
15 arı ve bitki üreticilerinin uyması gereken kurallar, yasal düzenlemeler. ders notu, projeksiyon sunumu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları soru hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar