DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Islahında İstat. An. Yönt. ZTP   475 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÖKHAN TAMER KAYAALP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste iyibir Zooteknist yetiştirmek amacı ile Hayvan Islahında çok önem arzeden Genetik parametrelerin tahmin edebilmek için gerekli olan istatistik analiz yöntemlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Ders, İstatistik analiz yöntemlerini kullanarak genetik parametrelerin tahmin edilmesini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hayvan Islahında çok sık kullanılan İstatistik Analiz yöntemlerini bilir.
2) Kalıtım derecesinin tahmin edilmesini ve kullanımını bilir.
3) tekrarlanma derecesi, seleksiyon üstünlüğünün tahmin edilmesini ve kullanımını bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Matris İşlemleri. Kaynak Kitaplardan Çalışma
2 Hayvancılıkta Elde Edilen Rakamların Standarizasyonu. Kaynak Kitaplardan Çalışma
3 Varyans Unsurları Tahmin Yöntemleri. Kaynak Kitaplardan Çalışma
4 Kesikli Çevre Faktörlerinde Etki Paylarının Hesaplanması. Kaynak Kitaplardan Çalışma
5 Path Katsayılarının Hesaplanması. Kaynak Kitaplardan Çalışma
6 Kısmi regresyon Katsayıları Kaynak Kitaplardan Çalışma
7 Genotip x Çevre İnteraksiyonu. Kaynak Kitaplardan Çalışma
8 Damızlık Değerinin Tahmin Edilmesi. Kaynak Kitaplardan Çalışma
9 ARA SINAV Kaynak Kitaplardan Çalışma
10 Genetik frekansların hesaplanması ve Hardy-Weinberg dengesi. Kaynak Kitaplardan Çalışma
11 Tekrarlanma Derecesinin Tahmini. Kaynak Kitaplardan Çalışma
12 Saf hatlardan Yararlanarak Kalıtım Derecesinin Tahmini. Kaynak Kitaplardan Çalışma
13 Döl Veriminin Kalıtım Derecesinin Tahmini. Kaynak Kitaplardan Çalışma
14 Baba bir Üvey Kardeşlerden Yararlanarak Kalıtım Derecesinin Tahmini. Kaynak Kitaplardan Çalışma
15 Ana bir Üvey Kardeşlerden Yararlanarak Kalıtım Derecesinin Tahmini. Kaynak Kitaplardan Çalışma
16-17 YIL SONU SINAVI Kaynak Kitaplardan Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar