DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezuniyet Çalışması MU   412 8 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.SERAP GÖNCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültür bitkilerinde verim kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı ve mücadelesini uygulamalı olarak öğretmek, Laboratuvar kullanma, analiz yapma ve sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinde zarara yol açan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısı, biyolojisi, mücadelesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur.
2) Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer.
3) Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma
4) Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar.
5) Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma
6) Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi
7) Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma.
8) Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar.
9) Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır.
10) Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır
11) Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir.
12) Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
13) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14) Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur
15) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma süresince kullanılacak literatürlerin taranması ve projenin oluşturulması Akademik tarama Soru-Cevap
Tartışma
2 Projesinde kullanılan araştırma materyallerinin hazırlanması Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
3 Arazide surveyler sırasında örnek toplama yöntemlerinin öğretilmesi Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
4 Bitki ekimi ve yetiştirilmesi süresince gübrelemenin yapılması Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
5 Laboratuar testlemelerinde kullanılan materyalin hazırlanması Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
6 Çalışmalarda kullanılan tanı ve teşhis anahtarının öğretilmesi Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
7 Çalışmalarda kullanılan tanı ve teşhis anahtarının öğretilmesi Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
9 İzolasyon, farklı tanı yöntemleri, teşhis anahtarlarının karşılaştırılması Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
10 inokulasyon yöntemlerinin öğretilmesi Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
11 Farklı böcek takımlarının tanıtılması Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
12 Laboratuvar ve/veya arazi koşullarında denemelerin kurulması Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
13 Laboratuvar ve/veya iklim odası koşullarında kurulan denemelerin kontrol edilmesi Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
14 İstatistiki analiz Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
15 sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Laboratuvar personeliyle bilgi alışverişinde bulunma Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar