DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arı Ürünleri ve Önemi * ZTP   374 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ulviye KUMOVA
Dersi Verenler
Prof. Dr.ULVİYE KUMOVA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bal arısının davranış özellikleri ile teorik ve uygulamaya yönelik bilgiyi alarak, bu bilgiyi arıcılık alanında kullanma ve aktarma becerisine sahip olmak.
Dersin İçeriği
Bal arılarının sistematikteki yeri, coğrafik arı ırklarının dağılımı, özellikleri, ırk ayrımında ele alınan karakterler; bal arısının anatomisi, beslenme ve duyu organları, sindirim, üreme, solunum, dolaşım, endokrin ve sinir sistemi, salgı bezleri, feromonlar ve işlevleri; koloni bireylerinin kompozisyonu, yaşam döngüleri; yavru bakım ve beslenmesi; bal arılarının sosyal davranış özellikleri, davranışı etkileyen iç ve dış faktörler, kolonide iş bölümünün hormonal ve genetik kontrolü, bal arılarında öğrenme ekolojisi, çevreyi tanıma ve uyum özellikleri, besin arama ve depolama aktivitesi, beslenme, savunma, üreme ve çoğalma davranışları; kolonide haberleşme; kimyasal haberleşme mekanizmaları ve fonksiyonu, arı dansları, feromonların etkileri ve bilgi iletimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bal, polen, arı sütü, balmumu, propolis ve arı zehirinin tanımı ve özellikleri. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu, Arılıkta koloni hazırlama
2 Bal, polen, arı sütü, balmumu, propolis ve arı zehirinin arılar ve koloni açısından önemi. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu
3 Bal, polen, arı sütü, balmumu, propolis ve arı zehirinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu
4 Bal, polen, arı sütü, balmumu, propolis ve arı zehirinin kullanım alanları, yararları ve ekonomik değeri. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu
5 Bal, polen, arı sütü, balmumu, propolis ve arı zehirinin üretim ve toplama yöntemleri. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu
6 Bal, polen, arı sütü, balmumu, propolis ve arı zehirinin işlenme şekilleri, muhafaza ve depolama teknikleri. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu, Arılıkta ve laboratuarda hazırlık
7 Bal, polen, arı sütü, balmumu, propolis ve arı zehirinin işlenme şekilleri, muhafaza ve depolama teknikleri. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu, Arılıkta ve laboratuarda hazırlık
8 Ara Sınav Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu, Arılıkta ve laboratuarda hazırlık
9 Arıcılıktan elde edilen bal, polen, arı sütü, balmumu, propolis ve arı zehirinin pazara hazırlama yöntemleri. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu
10 Arıcılıktan elde edilen bal, polen, arı sütü, balmumu, propolis ve arı zehirinin tüketim yöntemleri. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu
11 Arı ürünlerinin Dünya pazarındaki durumu, üretim ve tüketiminde karşılaşılan sorunlar. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu
12 Arı ürünlerinin apiterapide kullanımı. Arı ürünlerinin kozmatik, ve endüstri alanında kullanımı. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu
13 Arı ürünlerinde kalıntı, kirlilik sorunları. Üretici ve tüketicinin uyması gereken kurallar. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu
14 Arı ürünlerinde kalıntı, kirlilik sorunları. Üretici ve tüketicinin uyması gereken kurallar. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu
15 Arı ürünlerine uygulanan standartlar ve yasal düzenlemeler. Ders notu, tepegöz, projeksiyon sunumu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar