DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rasyon Hazırlama Teknikleri ZTP   406 8 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Uğur SERBESTER
Dersi Verenler
Doç. Dr.UĞUR SERBESTER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ruminant ve tek mideliler için rasyon hazırlama esaslarının öğretilmesi, besleme modellerinin tanıtılması
Dersin İçeriği
Ruminant yemlerinin değerlendirilmesi, kaba yemler ve besin madde içerikleri, sindirilebilirlik ve ölçümü, besleme modelleri, süt inekleri için rasyon hazırlama, kasaplık hayvanlar için rasyon hazırlama, koyun ve keçiler için rasyon hazırlama, tek mideliler için rasyon hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ruminant rasyonları ve bunların performans üzerine etkisini değerlendirir
2) Farklı fizyolojik dönemlerdeki ruminantların protein ve enerji gereksinmlerini karşılayacak rasyonları hazırlar
3) Ruminantlar için besleme stratejileri ve sistemleri geliştirebilir
4) Tek mideliler için rasyon hazırlama pratiğine sahip olur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ruminant yemlerinin değerlendirilmesi Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
2 Kaba yemler ve besin madde içerikleri Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
3 Sindirilebilirlik ve ölçümü Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
4 Besleme modelleri Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
5 Süt inekleri için rasyon hazırlama Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
6 Kasaplık hayvanlar için rasyon hazırlama Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
7 Koyun ve keçiler için rasyon hazırlama, Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
8 Ara sınav
9 Tavukların beslenme açısından özellikleri Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
10 Yumurtacı civciv ve piliçler için rasyon hazırlama Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
11 Yumurtacı tavuklar için karma yem hazırlama Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
12 Etlik piliçlerin besin madde gereksinmeleri Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
13 Etlik piliçler için karma yem hazırlama Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
14 Yumurtacı ve etçi damızlık dişiler için karma yem hazırlama Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
15 Damızlık horozlar için karma yem hazırlama Dersi veren öğretim elemanları tarafından önerilecek kitaplar
16-17 Yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar