DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fotoğraf 2 GRA   118 2 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fotoğrafı temel bir anlatım aracı olarak kullanabilmek amacı ile, Temel Fotoğraf kavramlarının ve estetik kavramların öğrenilmesi. Dijital Siyah/Beyaz, renkli tekniklerle stüdyoda kurgu ve stil-life fotoğraf kompozisyon uygulamalarının yapılarak öğrencinin eğitilmesidir.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin, fotoğraf tarihiyle beraber güncel fotoğraf tekniklerinin temel prensiplerini kavraması amaçlanmaktadır. Siyah-Beyaz, karanlık oda tekniklerinin yanında, çekim tekniklerini de içine alarak, öğrencilerin konvansiyonel ve dijital fotoğrafın doğasını, fotoğrafın estetiğini ve kurgu fotoğraf mantığını benimsemesi hedef olarak belirlenmiştir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fotoğraf tarihini ve gelişim sürecini karşılaştırabilir
2) Fotoğraf makinesi tiplerini ve özelliklerini sınıflandırabil
3) Objektif tiplerini ve etkilerini, hedeflenen amaca göre kullanabilir.
4) Alan derinliği ve hız-hareket etkisini uygulayabilir
5) Farklı ışık koşullarını karşılaştırarak, ışık farklılıklarından doğan sorunları çözebilir.
6) Stüdyo aksesuarlarını ve Stil-life masaları kullanabilir.
7) Dijital fotoğraf işleme yöntemlerini bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ve dönemlik işleyiş planı hakkında bilgi verilmesi. Kaynakların bildirilmesi. Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Anlatım
2 Makro çekim uygulamaları Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
3 Portre üzerine çalışma Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
4 Silüet üzerine çalışma Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
5 Kavram ve obje çalışması: Şehir ve İnsanlar Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
6 Kavram ve obje çalışmasıı: Mimari Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
7 Kavram ve obje çalışması: Çocuk Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Değerlendirme Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
9 Kavram ve obje çalışması: Mutluluk Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
10 Kavram ve obje çalışması: Mutsuzluk Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
11 Kavram ve obje çalışması: Hayvan Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
12 Kavram ve obje çalışması: Emek Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
13 Kavram ve obje çalışması: Kalabalık Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
14 Kavram ve obje çalışması: Tasarım Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
15 Kavram ve obje çalışması: Sosyal Medya Fotoğraf çekimi ve Örnek Fotoğrafların incelenmesi Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı Final Projesi Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar