DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Desen 3 * GRA   217 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TİRE
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SONER TİRE1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SONER TİRE1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Desenin ne olduğunu, değerini, sanat ve tasarım süreçlerinde ne amaçla kullanıldığını ve desen üretim tekniklerini, fikir geliştirme ve uygulama süreci ile beraber öğrenmek.
Dersin İçeriği
Sanat ve tasarım çalışmalarının alt yapısını oluşturan desen üretiminin önemine dikkat çekerek el becerisi yaratıcılık ve görsel algıyı zorlayarak geliştirmek için tasarlanmış seminerler ve atölye çalışmaları .

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat Tarihi ve Temel Sanat Eğitimi açısından desen. Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma
2 Atölye olanaklarının bilinmesi ve ders disiplinini açıklamak Araştırma, Gözlem
3 Desen dersiyle ilgili kuramsal bilgi ve tartışma Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma
4 Canlı modelden akademik desen-etüd (lekesel) Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma
5 Canlı modelden akademik desen-etüd (lekesel) Eskiz Çalışmaları
6 Canlı modelden akademik desen-etüd (çizgisel) Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma
7 Canlı modelden akademik desen-etüd (çizgisel) Eskiz Çalışmaları
8 Ara Değerlendirme Sunum Paftaları Hazırlama
9 Enteriyör çizim çalışmaları. Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma
10 Exteriyör çizim çalışmaları. Eskiz Çalışmaları
11 Exteriyör çizim çalışmaları. Eskiz Çalışmaları
12 Nesne üzerinde çizimsel çözümlemeler. Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma
13 Nesne üzerinde çizimsel çözümlemeler. Eskiz Çalışmaları
14 Canlı modelden akademik desen-ayrıntı etüdleri (çizgisel-lekesel) Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma
15 Canlı modelden akademik desen-ayrıntı etüdleri (çizgisel-lekesel) Eskiz Çalışmaları
16-17 Final Sınavı Sunum Paftaları Hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar