DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sergileme Tasarımı GRA   410 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgilendirme Tasarımı ve Grafik Tasarımın öğretisiyle birlikte Sergileme Tasarımı Üzerine Çalışmalar yapmak. Verilere dayalı senaryolar yazmak ve bu senaryoyu yaratıcılık, özgünlük ve okunurluk düzleminde görselleştirmek.
Dersin İçeriği
İletişim tasarımında kullanılabilecek senaryolar oluşturulması; Senaryoların sergilenebilir içeriğe dönüştürülmesi; Ortaya çıkan içeriğin tasarım kurgusuyla yönetilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik tasarımın uygulama alanlarına daha geniş bir çerçeveden bakabilmek.
2) Senaryo temelli iletişim tasarımı hakkında bilgi sahibi olabilmek.
3) Yoğun bir içeriği tasnifleyip kullanılır hale getirebilmek
4) Grafik tasarım dilini kullanarak senaryo sürecini yönetebilmek
5) Arayüz ve stratejik tasarım arasındaki uyumu yönetebilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Senaryo Temelli Tasarım Kaynak inceleme Anlatım
2 Sergileme Tasarımına Giriş Müzeler, Sergilemeler Örnek Uygulama İnceleme Alıştırma ve Uygulama
3 Proje 01: Kısa Süreli Sergileme Tasarımı ve Konu Seçimi, Bilgi Toplama ve Derleme Örnek Uygulama İnceleme Alıştırma ve Uygulama
4 Proje 01-İçerik Görselleştirme Eskizleri Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
5 Proje 01-Sunuş Uyarlamaları ve Kritik Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
6 Proje 01-Sunuş Uyarlamaları ve Kritik Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
7 Proje 01-Çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Değerlendirme: 1.Proje Teslimi Sunum Hazırlıkları Alıştırma ve Uygulama
9 Proje 02: Kalıcı Sergileme Tasarımı ve Konu Seçimi, Bilgi Toplama ve Derleme Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
10 Proje 02-Bilgi Toplama ve Derleme Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
11 Proje 02-Senaryo İçeriği oluşturma ve Arayüz Senkronizasyonu Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
12 Proje 02-Eskizlemeler ve Görsellerin İnşası Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
13 Proje 02-Mekan Üzerinde Yerleşim ve Arayüz Çalışması Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
14 Proje 02-Mekan Üzerinde Yerleşim ve Arayüz Çalışması Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
15 Uygulama çalışmalarının sonuçlanması, sunuma hazırlık Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı: Proje Teslimi Sunum Hazırlıkları Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar