DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sergileme Tasarımı GRA   410 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgilendirme Tasarımı ve Grafik Tasarımın öğretisiyle birlikte Sergileme Tasarımı Üzerine Çalışmalar yapmak. Verilere dayalı senaryolar yazmak ve bu senaryoyu yaratıcılık, özgünlük ve okunurluk düzleminde görselleştirmek.
Dersin İçeriği
İletişim tasarımında kullanılabilecek senaryolar oluşturulması; Senaryoların sergilenebilir içeriğe dönüştürülmesi; Ortaya çıkan içeriğin tasarım kurgusuyla yönetilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik tasarımın uygulama alanlarına daha geniş bir çerçeveden bakabilmek.
2) Senaryo temelli iletişim tasarımı hakkında bilgi sahibi olabilmek.
3) Yoğun bir içeriği tasnifleyip kullanılır hale getirebilmek
4) Grafik tasarım dilini kullanarak senaryo sürecini yönetebilmek
5) Arayüz ve stratejik tasarım arasındaki uyumu yönetebilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)