DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgilendirme Tasarımı GRA   411 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ham verilerden oluşan istatistiklerin, tüm ilgili kullanıcılar tarafından kolaylıkla takip edilebilecek ve anlaşılmasını sağlayacak şekilde görselleştirmeler yapmaktır.
Dersin İçeriği
Gündelik yaşantıdan derlenen verilerin akılda kalıcı ve ayırdedilebilir biçimde görselleştirilmesi, ve grafik tasarım, istatistiksel grafik arasındaki ilişkinin incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgilendirme Tasarımı ve Grafik Tasarım bağlamında Veri kavramının önemini bilmesi.
2) Anlaşılırlık üzerine detaylı çalışmalar üretebilmesi
3) Verilerle içerik arasındaki bağlantıyı kurabilmesi.
4) Görsel hiyerarşide işlevin önemi hakkında bilgi sahibi olması
5) Bilgilendirme tasarımındaki çalışma disiplininin farkına varması.
6) Tasarımın temel ilkelerinden görselleştirme sürecinde yararlanabilmesi.
7) Yüksek plastik kalitesine ve düzeyine sahip tasarımlar üretebilmesi.
8) Anlaşılırlık üzerine detaylı çalışmalar üretebilmesi.
9) İlgili alanda araştırma yapabilir ve buradaki verileri kullanabilmesi.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgilendirme Tasarımı Tarihsel Gelişim, Türler Kaynak inceleme Anlatım
2 İstatistiksel Grafiklere Giriş İstatistik Okuma Çalışması Örnek Uygulama İnceleme Anlatım
3 Proje 01: Verilen İstatistiklerin Görselleştirilmesi Örnek Uygulama İnceleme Alıştırma ve Uygulama
4 Proje 01-İçerik Görselleştirme Eskizleri Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
5 Proje 01: Görselleştirme Eskizlemelerine Devam Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
6 Proje 01: Görselleştirme Eskizlemelerine Devam Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
7 Proje 01: Sunum, Kritik ve Yeni Konu Hakkında bilgi verilmesi Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Değerlendirme: 1.Proje Teslimi Sunum Paftaları Hazırlama Alıştırma ve Uygulama
9 Proje 02: İstatistiki verilerin görselleştirilmesi, Veri Toplama Research, Design Sketches Alıştırma ve Uygulama
10 Proje 02: Görselleştirme Eskizleri Tasarım Çalışmaları
11 Proje 02: Görselleştirme Çalışmaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
12 Proje 02: Sunum, Kritik ve Yeni Konu Hakkında bilgi verilmesi Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
13 Proje 03: Görsel Yol Tarifi, Verilerin Toplanması Araştırma, Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
14 Proje 03: Görselleştirme Eskizleri Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
15 Proje 03: Görselleştirme Çalışmaları Tasarım Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı: Proje Teslimi Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar