DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Psikolojisi GRS   224 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğretmen Cumalı ASLANTÜRK
Dersi Verenler
ÖğretmenCUMALI ASLANTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatın varlığından günümüzdeki işlevine dek neden ve niteliklerini psikolojik değerlerin olanaklarıyla ifade edilebilmesini, sanat yapıtını sorgularken psikolojik etkenleri değerlendirme, yorumlama, tanımlama aracı olarak kullanılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Sanat ortamı ve sanatçının psikolojik yapısı, yaratma psikolojisi ile sanat eseri ilişkileri. Konuya ilişkin araştırmacıların görüş ve bakış açıları. Tanınmış sanatçıların psikolojik yapıtları ve sanat eserleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikoloji ve sanatla ilgili temel kavram ve terimleri bilir
2) Sanatın yaratım sürecini psikolojik açıdan tartışır.
3) Psikoloji bilimine ilişkin yaklaşımların ve tarihsel süreçte ortaya çıkan ekollerin sanat üsluplarına etkisini açıklar.
4) İnsan psikolojisi ve sanat arasındaki ilişkiyi açıklar.
5) Psikolojik farklılıkların sanata etkisini açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)