DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Reklam Analizi * GRS   313 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Reklamcılığın temel kavramlarının tanıtılması, reklamcılıkta yaratıcı süreçlerin ve reklam söyleminin analiz edilerek öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Reklamın tanımı ve türleri, ürün hizmet tanıtımları ve reklam kampanyaları hakkında bilgi verilmesi, öne çıkan yaratıcı reklam kampanyalarının görsel anlatım stratejilerinin analiz edilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Dersin içeriği üzerine bilgilenme. Örnek İnceleme, Araştırma
2 Reklam Çözümlemesine Giriş Örnek İnceleme, Araştırma
3 Başarılı bir reklam kampanyasının ilkeleri. Örnek İnceleme, Araştırma
4 Reklam kampanyalarında ikna yöntemleri. Örnek İnceleme, Araştırma
5 Reklamlarda mizah, duygu ve absürtlük kullanımı ve etkileri. Örnek İnceleme, Araştırma
6 Hedef kitle, mecra ve ürün kategorisi açısından reklam kampanyaları analizi. Örnek İnceleme, Araştırma
7 Reklamlarda medya seçiminin stratejiye etkisini ortaya çıkarma Örnek İnceleme, Araştırma
8 Ara Sınav Soru Hazırlama
9 Reklam kampanyaları analizinde kullanılan yöntemler Örnek İnceleme, Araştırma
10 Geleneksel reklam kampanyalarının analizi. Örnek İnceleme, Araştırma
11 Dijital reklam kampanyalarının analizi. Örnek İnceleme, Araştırma
12 Sosyal reklam kampanyaları analizi Örnek İnceleme, Araştırma
13 Politik ve uluslararası reklam kampanyaları analizi. Örnek İnceleme, Araştırma
14 Öğrenci sunumları I. Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma
15 Öğrenci sunumları II. Örnek İnceleme, Uygulama, Araştırma
16-17 Final Sınavı Soru Hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar