DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Felsefesi GRS   320 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatın çok boyutlu anlamlandırılmasında, çağlar boyunca Batı Sanatında konusunu Grek ve Roma mitoslarından alan sanat yapıtlarının ikonografik yorumunu kavratmak.
Dersin İçeriği
Grek ve Roma mitosları çerçevesinde; Evrenin ve Tanrıların Yaratılışı, İnsanın Yaratılışı, Olymposlu Tanrılar, Yer, Gök ve Su Tanrıları, Kahramanlar. Konusunu mitoslardan alan sanat yapıtlarının ikonografik çözümlemesinin yapılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, tarihsel süreç içerisinde düşünce yapısının değişmesiyle birlikte sanata farklı anlamlar yüklendiğini öğrenir
2) Sanata ilişkin çeşitli sorunlar üzerine farklı bakışlar ışığında çeşitli yorum yapma becerisi kazanır.
3) Sanatın çok boyutlu anlamlandırılmasında sanat felsefesinin önemini ve gerekliliğinin farkına varır.
4) Estetik farkındalık konusunda bilgi edinir ve birey kendine özgü bir estetik beğeni geliştirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kapsamı ve kaynakların tanıtılması Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Estetik biliminin bir kolu olarak Sanat Felsefesi üzerine açıklamalar Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sanatın tanımlanma biçimleri; Yansıtma Kuramı (Platon, Aristoteles, Plotinos) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Devam: Yansıtma Kuramı; Marksist Estetik Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Devam: Sanatçıyı merkez alan sanat kuramları Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Devam: Sanat yapıtını merkez alan sanat kuramları Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Devam: Sanat alımlayıcısını merkez alan sanat kuramları Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sınav Soru Hazırlama Yazılı Sınav
9 Sanatçı kimlik üzerine tartışma Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sanat yapıtı çözümlemesi (sanat yapıtının katmanları) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sanatın işlevleri; çeşitli dönemlerde ve günümüzde Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sanatın kökeni üzerine Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sanatın doğuşu Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Felsefe- sanat ilişkisi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Soru Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar