DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Felsefesi GRS   320 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanatın çok boyutlu anlamlandırılmasında, çağlar boyunca Batı Sanatında konusunu Grek ve Roma mitoslarından alan sanat yapıtlarının ikonografik yorumunu kavratmak.
Dersin İçeriği
Grek ve Roma mitosları çerçevesinde; Evrenin ve Tanrıların Yaratılışı, İnsanın Yaratılışı, Olymposlu Tanrılar, Yer, Gök ve Su Tanrıları, Kahramanlar. Konusunu mitoslardan alan sanat yapıtlarının ikonografik çözümlemesinin yapılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, tarihsel süreç içerisinde düşünce yapısının değişmesiyle birlikte sanata farklı anlamlar yüklendiğini öğrenir
2) Sanata ilişkin çeşitli sorunlar üzerine farklı bakışlar ışığında çeşitli yorum yapma becerisi kazanır.
3) Sanatın çok boyutlu anlamlandırılmasında sanat felsefesinin önemini ve gerekliliğinin farkına varır.
4) Estetik farkındalık konusunda bilgi edinir ve birey kendine özgü bir estetik beğeni geliştirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)