DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İllüstrasyon 4 * GRS   417 7 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aşkın ŞEN GÖK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DERVİŞ İLKER GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye illüstrasyonun grafik endüstrisinde nasıl yer aldığı konuları üzerinde durulur. Öğrenciye yetişkinlere yönelik kitap tasarımları ve ambalaj üzeri illüstrasyonları ile ilgili projeler verilir. Amaç illüstrasyonun profesyonel grafik ürünler üzerinde nasıl kullanılabileceğini ve yayın sektöründe illüstrasyonun nasıl kullanılabileceğini öğretmektir. Manuel ve dijital yöntemler kullanılır
Dersin İçeriği
Teorik araştırma ve sunum çalışmaları. Malzemeyi tanıma ve çizim egzersizleri, araştırmalar. Alana yönelik özel illüstrasyon çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Illüstrasyon alanları ile ilgili anlatım ve malzeme bilgisi verilmesi. Örnek Uygulama Araştırma
2 Yetişkinlere yönelik bir roman için siyah beyaz illüstrasyonlar yapılması. Eskiz Çalışmaları
3 Tekniğe karar verme ve eskizlerin değerlendirilmesi. Eskiz Çalışmaları
4 İllüstrasyon çalışmasına geçiş Eskiz Çalışmaları
5 Orijinal çalışmayı yürütme süreci Tasarım Çalışmaları
6 Orijinal çalışmayı yürütme süreci Tasarım Çalışmaları
7 Orijinal çalışmayı yürütme süreci Tasarım Çalışmaları
8 Ara Sınav: 1.Proje Teslimi Sunum Hazırlıkları
9 Ambalaj illüstrasyonu projesi Örnek inceleme
10 Öğrencilerin topladığı örneklerin incelenmesi ve gerçekleştirdikleri eskizler. Tasarım Çalışmaları
11 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları
12 Tasarım çalışmalarına devam edilir. Tasarım Çalışmaları
13 Çalışmanın dijital ortamda uygulanması Tasarım Çalışmaları
14 Çalışmanın dijital ortamda uygulanması Tasarım Çalışmaları
15 Baskıya hazırlık ve projenin değerlendirilmesi Tasarım Çalışmaları
16-17 Final sınavı: Proje Teslimi Sunum Hazırlıkları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar