DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Eserleri İnceleme GRS   428 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çağdaş sanat akımları çerçevesinde örnek sanatçılar, proje dahilinde verilerek bireye sanat tarihi, estetik, sanat felsefesi alanlarında araştırma yapmasını ve seçilen sanatçının sanatsal tutumunu eleştiri boyutunda sunmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Kavramsal Sanat, Yeni Gerçekçilik, Feminist Sanat, Body Art, Performance Art, Sibernetik ve Video Sanatı akımlarını temsil eden sanatçılardan örnek yapıt incelemeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey sanat tarihi, sanatsal eleştiri, estetik, sanat kültürü sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur.
2) Sanat alanında araştırma yöntemleri, proje sunumu (görsel, yazılı, sözlü) konularında bilgi birikimi edinir
3) Sanatın çok boyutlu anlamlandırılmasında bütüncül bir bakış açısı kazanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kapsamı, proje çalışmalatı için kaynak tanıtımı ve ön hazırlıklar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Çağdaş sanat ortamına genel bir bakış Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çağdaş sanat akımlarında anti-sanat, anti-estetik tartışmaları ve Dada hareketinin etkileri Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Kavramsal Sanata Joseph Kosuth çerçevesinden bakmak Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Kavramsal Sanatın öteki boyutları: Joseph Beuys Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Yves Klein ve sanatta Yeni Gerçekçilik Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Sanatta feminist arayışlar: Barbara Kruger Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Sanatta bedenin kullanımı: Body Art; Gina Pane Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Performance Art: Hermann Nitsch Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Sibernetik ve Video Sanatı: Naum Jean Paik Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Kadın bedeninin sunumunda farklı arayışlar: Kiki Smith Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Sanatta doğanın ve yapıların paketlenmesi: Christo Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Sunumların genel olarak değerlendirilmesi Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sunumların genel olarak değerlendirilmesi Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar