DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Sanat Eğitimi 1 GRA   101 1 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Funda ÜLKER
Dersi Verenler
Öğr. Gör.METİN AYGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel sanat ve tasarım kavramlarının, görsel düşünme mantığı ve seçmeci dikkat ile plastik (yoğrumsal) biçimlendirmenin temel ilkelerini kavratmak. - Tasarım sürecinin izlenmesini ve tartışılmasını deneyimleterek, imgelem gücü ve yaratıcılığa dayalı özgün anlatım dilleri geliştirmek ve güven duygusunu kazandırmak. - Sanat ve tasarımın bir dönüştürme eylemi olarak da algılanmasını sağlamak. - Estetik farkındalık yaratmak ve araştırıcı-sorgulayıcı kişilik geliştirm
Dersin İçeriği
Sanatın temel kavramlarının araştırılması, sorgulanması ve tartışılması. - Sanatsal dilin temel öğelerinin incelenmesi ve gerekli uygulamaların yapılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel sanat kavramları hakkında bilgi sahibi olur
2) Plastik biçimlendirmenin temel ilkelerini kavrar
3) Doğayı ve çevreyi sorgulayıcı gözle görme ve gördüğünü aktarabilme becerisi kazanır
4) Yüzey ve üç boyuta ilişkin temel becerileri edinir
5) Plastik değerler arasında biçim ve anlam ilişkileri kurar
6) Plastik değerleri ve öğeleri kompozisyon kurallarına göre uygular
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı, işleniş yöntemi ve derste gerekli malzemeler hakkında bilgi aktarımı. Araştırma Anlatım
2 Karakalem, nokta ve çizgi teknikleri ile nesne etüdü. (Kağıt Kurdele) Örnek inceleme, Uygulama Araştırma Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
3 Serbest motiflerle zemin düzenleme çalışması. Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
4 Serbest motiflerle zemin düzenleme çalışması. Örnek inceleme, Uygulama Araştırma Alıştırma ve Uygulama
5 Kağıt katlama çalışması. (çizgisel, ritm, yön, denge) Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
6 Herhangi bir harften elde edilecek bir birim ile yüzeysel araştırma. Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
7 Herhangi bir harften elde edilecek bir birim ile yüzeysel araştırma. Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Değerlendirme Sunum Paftaları Hazırlama Alıştırma ve Uygulama
9 Devamlı çizgiler ile natürmort çalışması Örnek inceleme, Uygulama Araştırma Alıştırma ve Uygulama
10 Gazete ve dergilerden elde edilecek görseller ile bir kolaj çalışmasının yapılması. Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
11 Gazete ve dergilerden elde edilecek görseller ile bir kolaj çalışmasının yapılması. Örnek inceleme, Uygulama Araştırma Alıştırma ve Uygulama
12 Doku çalışması. Eskiz Çalışmaları
13 Temel tasarım ilkelerinin görselleştirilmesi. (Nokta, çizgi, yüzey, alan, mekan, zıtlık vb.) Örnek inceleme, Uygulama Araştırma Alıştırma ve Uygulama
14 Temel tasarım ilkelerinin görselleştirilmesi. (Nokta, çizgi, yüzey, alan, mekan, zıtlık vb.) Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
15 Çizgi ile grafik şekillendirme çalışması Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar