DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygarlık Tarihi GRA   111 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanın insanlaşma sürecinde geçirdiği kültürel evreler ve insanın uygar yaşam biçimini oluşturma koşullarının kavratılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
İnsanın Uygar yaşama biçimini oluşturmasını tarihsel süreç içerisinde belirlemek. Uygarlığın oluşumunu sağlayan ekonomik, toplumsal, düşünsel yapıların İlkel yaşamdan farklılaşma sürecini ortaya koymak. Bu doğrultuda bireye insanlık toplumunu tarihsel bütünlüğü içinde kavratmak ve belirli bir kültürel anlayış kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsanın uygarlık öncesi kültürlerinin uygar yaşam biçiminden farklı olan özelliklerini öğrenir
2) İnsanın uygarlık öncesi kültürünün kimi özelliklerinin günümüz insan davranışlarına olan etkilerinin farkına varır
3) İlkel yaşam biçiminin uzun sürmesine karşın uygar yaşam biçiminin insanlığın sadece son beş bin yıllık zamanını oluşturduğunu öğrenir
4) İnsanın ilkel yaşam döneminde farklılaşmamış yapıların, ekonomik, düşünsel, toplumsal yapıların farklılaşması sonucu uygar yaşam biçimine geçtiğini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği, Kaynakların Tanıtımı ve Temel Kavramlar (Uygar, Uygarlık, İlkel, Barbar, Kültür) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Uygarlığın Oluşum Koşullarını İnceleyen Bilim Dalları (Antropoloji, Etnoloji, Arkeoloji, Mitoloji vs.). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Uygarlığı Oluşturan Kurumlar ve Farklılaşma Süreçleri (Ekonomik, Siyasal, Toplumsal, Düşünsel). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Uygarlık Öncesi (İlkel Topluluklar) Dönemlerde Ekonomik, Toplumsal ve Düşünsel Yapıların Gelişmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Toplayıcı,Avcı-Toplayıcı ve Uzman Avcı Dönemlerinin Ekonomik,Toplumsal,Düşünsel Yapıların Etkileşimi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşaması: Mezolitik Topluluklar. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşaması: Neolitik Dönem Kültürleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Soru Hazırlama Yazılı Sınav
9 Neolitik Dönemde Çiftçi, Geçim, Yaşam ve Düşün Biçimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Neolitik Dönemde Çiftçi, Geçim, Yaşam ve Düşün Biçimi. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Mezopotamya Bölgesinde Uygar Kent Devletlerinin Kurulması ve Tarım Kültürü Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Uygarlığın Yayılması (Ticaret, Düşünsel Etkileme ve Üretim ve Savaş Teknolojisi ile Yayılması). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Tarım Kültüründen Sanayi Kültürüne Geçiş;Ekonomik,Toplumsal, Düşünsel Yapılarda Farklılaşma Süreci. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Uygarlığın Temel Taşları (İlk Araçlar, Ateş, Yazı, Tekerlek, Barut, İnternet vs.). Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı Soru Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar