DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Grafik Eğitimi 2 GRA   114 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Burçak SALMAN
Dersi Verenler
BURÇAK SALMAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; grafik tasarımın temellerinin kavratılması, kavramsal düşünceyi görselliğe temel düzeyde aktarabilmeyi öğretmektir. Grafik biçim yaratmaya yönelik olarak, çizgi, düzlem ve üç boyut oluşturabilme, tipografik elemanlarla kavramların aktarılması amaçlanır. Grafik elemanları kullanarak basit düzeyde renklendirme çalışmaları yapılarak tipografi,obje,renk olgularının anlam üzerindeki etkileri incelenir.
Dersin İçeriği
Teorik araştırma ve sunum çalışmaları. Tasarımın tanımını ve diğer disiplinler arasındaki yeri ve önemini kavrama. Yaratıcı düşünce sürecini oluşturan; görme, algılama, ifade etme ve farklılıklardan hareketle yeni bir düzen oluşturma bilincini kazanma. Sanat ve tasarımın görsel dilini oluşturan eleman ve ilkeleri tanıma. Sadece çizgi elemanını kullanarak sırasıyla düzlem, perspektif ve üç boyut yaratma. Tipografi elemanlarının grafik nesne olarak algılanması ve düzenlemelerin oluşturulması. Tipografik düzenlemelerle soyut kavramların görsel bir dil kazanması. Erken düzey görsel iletişimin soyut formlar ve tipografik nesnelerle oluşturulması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çizgi ve düzlemleri kullanarak üçüncü boyut yaratmayı öğrenir ve bu boyutlandırma tekniğini grafik ögeler yaratmak için kullanabilir.
2) Tipografik elemanları kullanarak soyut kavramları grafik nesnelere ve görselliğe dönüstürebilir, böylece temel düzeyde ilk grafik tasarım çalısmasını ortaya koyar.
3) Tipografi-obje-renk olgularının anlam üzerindeki etkilerini kavrar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, değerlendirme ölçütleri ve ders konuları hakkında bilgi verilmesi. Araştırma
2 Proje - 1. Renk ile ilgili temel bilgiler verilmesi. Örnek fotoğraf ve çalışma incelemesi. Örnek inceleme, Araştırma
3 Proje - 1. Seçilen bir tipografik öğe ile modüler bir form yaratılarak renk faktörünü sorgulayan düzenlemelerin oluşturulması. Araştırma, Uygulama.
4 Proje - 1. Eskiz çalışmaları. Tasarım Çalışmaları
5 Proje - 1. Eskiz Çalışmalarının dijital ortamda uygulanması Uygulama, Tasarlama
6 Proje - 1 in sonuçlandırılması ve sergileme. Uygulama, Tasarlama
7 Proje - 2. Ritim ve denge ile ilgili temel bilgilerin verilmesi, örnek çalışmaların incelenmesi. Tasarım Çalışmaları
8 Ara Değerlemndirme Sunum Paftaları Hazırlama
9 Proje - 2. Simetri ve asimetri hakkında bilgilendirme. Ritim, denge değerleri içinde tipografik düzenlemeler. Örnek inceleme, Araştırma
10 Proje - 2. Yapılan tipografik düzenlemelerin djjital ortama aktarılması. Tasarım Çalışmaları
11 Proje - 2 nin sonuçlandırılması ve sergilenmesi Tasarım Çalışmaları
12 Proje - 3. Vizör, Kompozisyon ve Katman kavramları hakkında bilgilendirme, örnek çalışmaların incelenmesi Tasarım Çalışmaları
13 Proje - 3. Vizör, Kompozisyon ve Katman değerleri göz önünde bulundurularak kolaj tekniği ile görsel düzenlemeler oluşturma Örnek inceleme, Araştırma
14 Proje - 3. Kolaj Çalışmalarına devam edilmesi. Tasarım Çalışmaları
15 Proje - 3 ün sonuçlandırılması ve sergilenmesi. Tasarım Çalışmaları
16-17 Final sınavı Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar