DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazı 1 GRA   115 1 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Burçak SALMAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUSTAFA CAN KIZGINDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere yazı çeşitleri, (Harflerin anatomilerini- Fontları- puntoları- Bloklamaları) yazım kuralları ve tekniklerini kavratmak, el yazısı estetiğini uygulama dökebilmesini sağlamak ve Latin abecesi temelinde kaligrafik yazı karakterlerini öğretmek bu alanda beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Temel olarak Latin abecesinin gelişiminde ortaya çıkmış önemli yazı türleri üzerinde çalışılacak ve dönem sonunda Latin yazısı temelinde bir yazı karakterinin etkili bir biçimde kullanılabilmesi hedeflenecektir. Yapılan alıştırma çalışmalarından sonra kaligrafik açıdan metin yazma ve özgün düzenleme geliştirme uygulamaları gerçekleştirilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çeşitli yazıların tarihsel süreçte gelişimi ve değişimini bilir,
2) Yazı araç-gereçleri ile yazı biçimleri arasındaki eytişimi (diyalektiği) kavrar,
3) Vektörel ve piksel temelli yazı çalışmaları üretir,
4) Geleneksel yazı uygulamalarını sayısal ortama aktarır,
5) Geleneksel yazı sanatından bir yazı türünü gündelik yazıda kullanır,
6) Geleneksel elyazmalar ve kitapların üretiminde yazı sanatının özelliklerini belirler,
7) Latin abecesinin önemli aşama, süreç ve sonuçlarını (önemli türlerini) tanır, Elyazma eser sanatının gereklilik ve sınırlılıklarını anlar,
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve malzeme bilgisi Örnekler ve kullanılan araç gereçlerin tanıtılması. Araştırma Anlatım
2 Düz çizim-eğik çizim-paralel çizimler Çizim araç ve gereçleri kullanılarak el becerisi geliştirme alıştırmaları. Örnek inceleme, Uygulama Araştırma Alıştırma ve Uygulama
3 Teknik beceri kazanmak için çizgi alıştırmaları. Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
4 Teknik beceri kazanmak için çizgi alıştırmaları. Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
5 Proje 1.Verilen alfabenin, Büyük temel harflerinin yazılması Örnek inceleme, Uygulama Araştırma Alıştırma ve Uygulama
6 Proje 1.Verilen alfabenin, Büyük temel harflerinin yazılması Tasarım Çalışması Alıştırma ve Uygulama
7 Proje 1in sonuçlandırılması ve sunumu. Tasarım Çalışması Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Değrlendirme Sunum Paftaları Hazırlama Alıştırma ve Uygulama
9 Proje 2.Verilen alfabenin, Küçük temel harflerinin yazılması Örnek inceleme, Uygulama Araştırma Alıştırma ve Uygulama
10 Proje 2.Verilen alfabenin, Küçük temel harflerinin yazılması Tasarım Çalışması Alıştırma ve Uygulama
11 Proje 2 nin sonuçlandırılması ve sunumu. Tasarım Çalışması Alıştırma ve Uygulama
12 Proje - 3. Serbest yazı düzenlemeleri. Örnek inceleme, Uygulama Araştırma Alıştırma ve Uygulama
13 Proje -3. Serbest yazı düzenlemeleri ve farklı komposizyon denemeleri. Tasarım Çalışması Alıştırma ve Uygulama
14 Proje -3. Serbest yazı düzenlemeleri ve farklı komposizyon denemeleri. Eskiz Çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
15 Proje 3 sonuçlandırılması ve sunumu. Tasarım Çalışması Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar