DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Desen 2 GRA   120 2 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TİRE
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUZAFFER TİRE1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUZAFFER TİRE1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel resim kuramları ve kavramlarıyla birlikte dönem eserlerini içeriğiyle ve tekniğiyle analiz edebilecek görsel,kültürel bilgi ve yeterliğe sahip olmak. Plastik sanatlar içerisinde yer alan resmin özgün bir ifade biçimi olarak algılayıp kendine özgü sanatsal bir dil oluşturabilecek yeterliğe sahip olması, farklı sanat teknolojileri çerçevesinde uygulama yoluyla kavratılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Uygulamalı ve kavramsal çalışmalarla, öğrenciye resmin temel elemanlarının kavratılması ve uygulamaların yapılması projeler üzerinden yürütülür.Bu atölye dersi, öğrencinin gözlem-deney bilgi birikiminin dengelenerek yürütüldüğü farklı tekniklerin verildiği çalışmaları önerir ve kavranması sağlanır.Eskiz ve etüdlerin yardımıyla, kompozisyon çalışmaları ve araştırmaları yaptırılarak;öğrencinin resimsel ifadede plastik anlatım ögelerini kullanması sağlanır.Sanatın temel meselelerini anlamlandırabilmesi çabası içinde kendi resimsel anlatım dilini yapılandırabilmesi, bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Desenin grafik sanatlar içindeki yeri ve önemini kavramak.
2) Yaratıcı düşünce sürecini oluşturan, görme ,algılama ve ifade etmeyi kavramak.
3) Desen çiziminde bütün parça ilişkisini geometrik formlar içinde göstermek.
4) Canlı modeli inceleyerek ölçüleri ve yönleri belirlemeyi,açı kontrolü ile modelde hareketi algılayabilmeyi öğrenir.
5) Bütünden parçaya inerek modelin ölçü özelliğini ifade edebilmek.
6) Modelin hareketini çizgiyle anlatmak.
7) Canlı insan formunu kısa sürede çizgi değeri ile ifade edebilmek.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Desende yeni yaklaşımlar ve incelemeler. Örnek Uygulama Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
2 Canlı modelden desen çalışması. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
3 Canlı modelden canlandırma, figüre hareket kazandırma çalışması. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
4 Desende kurgulu çizgisel çözümlemeler ve denemeler. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
5 Canlı modelden desen çalışması. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
6 Desende yaratıcı teknik denemeleri ve uygulama çalışmaları. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
7 Canlı modelden etüdler: farklı tekniklerle uygulamalar Tasarım Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
8 Ara değerlendirme Sunum Paftaları Hazırlama Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
9 Canlı modelden hareketle farklı tekniklerle kurgusal kompozisyon oluşturma. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
10 Oluşturulan kurgusal kompozisyon ile senaryo hazırlama. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
11 Canlı modelden hareketle kurgulanan senaryonun kağıt üzerinde betimlenmesi. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
12 Desende yaratıcı teknik denemeleri, kısa çizimler, teknik olanakların araştırılması Eskiz Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
13 Analiz, tartışma ve değerlendirme. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
14 Projelerin sonuçlandırılması, sunumu. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Desende yeni yaklaşımlar ve incelemeler. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
16-17 Final sınavı Sunum Hazırlıkları Portfolyo
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar