DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Tarihine Giriş GRA   124 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarih Öncesi Dönemlerde ve İlk Çağ Uygarlıklarında oluşturulan sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal, ekonomik ve coğrafi boyutlardaki oluşumunu ve değişimini kavratmak.
Dersin İçeriği
Tarih Öncesi Sanatlarıı; Paleolitik Dönem, Mezolitik Dönem ve Neolitik Dönem Sanatları, İlkçağ Sanatlarıı; Mezopotamya (Sümer, Akad, Babil, Asur), Mısır, Ege ( Girit, Miken), Anadolu (Hititler, Frigler Urartular), Yunan, Etrüsk ve Roma Sanatları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat tarihsel birikim kazanır.
2) İnsanın insanlaşma sürecinde sanatın işlevsel değerini öğrenir.
3) İlkçağda farklı coğrafyalarda kurulmuş olan her uygarlığn kendine özgü sanat üslubu oluşturduğunu anlar.
4) Toplumsal kurumların değişimi sonucu sanatın da dönüştüğünü anlar.
5) Sanat Tarihi eğitiminin günümüz sanatını anlamak, değerlendirmek ve eleştirel bakış geliştirebilmek için gerekli olduğununun farkına varır
6) Sanat kültürü, sanatsal eleştiri, sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği, kaynaklar, yöntem ve temel kavramların tanımlanması (sanat ve sanat tarihi) Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Sanatın başlangıcı ve İlkel Dönem kültürü açısından işlevi: ilk araçlar, resim, heykel ve süsleme Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Mezolitik dönem topluluklarında (Yakındoğu ve Avrupa) sanat Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Neolitik dönem topluluklarında sanat: mimari, resim, heykel,seramik, süsleme Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Mezopotamya Uygarlıkları ve Sanatı: Sümer, Akad, Babil, Asurda mimari, resim, heykel Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Mısır Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, resim, heykel Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Eski Anadolu Uygarlıkları: Kalkolitik Dönem, Eski Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Soru Hazırlama Yazılı Sınav
9 Eski Anadolu Uygarlıkları: Hititler, Frigler ve Urartularda mimari, resim, heykel ve seramik Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Ege Bölgesi Uygarlıkları: Girit ve Mikende mimari, resim, heykel, seramik Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Kent Devletleri, mitoloji, felsefe ve sanat Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Devam: Eski Yunan Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, heykel, seramik Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Etrüsk Dönemi Sanatı: Mimari,resim,heykel Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Eski Roma Uygarlığı ve Sanatı: Erken Roma, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Devam: Eski Roma Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, resim, heykel, küçük el sanatları. Kaynak okuma Slayt Hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Final Sınavı Soru Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar