DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Reklam Fotoğrafçılığı * GRA   206 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Derviş İlker GÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DERVİŞ İLKER GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Reklam fotoğrafçılığının farklı alanlarında öğrencinin deneyim kazanmasını sağlamak, fotografik çalışmalarını grafik tasarım uygulamaları içerisinde etkili bir şekilde kullanma becerisi edinmeleridir.
Dersin İçeriği
Reklam Fotoğrafı analizleri, Profesyonel Çekim Teknikleri, Işıklandırma Prensipleri, Yapay ve Doğal Işık kullanımı, Beyaz Dengesi, Perspektif Kontrollü Objektifler, Sanal Tur Fotoğrafçılığı, Çekim Sonrası Görüntü İşleme Teknikleri, Panaromik Fotoğraf, İleri düzey fotoğraf işleme teknikleri,

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Örnek Uygulama Araştırma
2 Yaratıcı Işıklandırma Teknikleri: Yapay ve doğal ışık Örnek Uygulama Araştırma
3 Proje1: Yaratıcı Işıklandırma Teknikleri Portre Fotoğraf - Uygulama Örnek Uygulama Araştırma
4 Proje1: Yaratıcı Işıklandırma Teknikleri ile Portre Fotoğraf - Uygulama Örnek Uygulama Araştırma
5 Proje 2 Yaratıcı Işıklandırma Teknikleri ile Ürün Çekimi Örnek Uygulama Araştırma
6 Proje 2 Yaratıcı Işıklandırma Teknikleri ile Ürün Çekimi Örnek Uygulama Araştırma
7 Proje 3: Moda Fotoğrafına Giriş, Proje Seçimi Örnek Uygulama Araştırma
8 Ara Teslim Örnek Uygulama Araştırma
9 Proje 3 Devam Örnek Uygulama Araştırma
10 Proje 3 Devam Örnek Uygulama Araştırma
11 Proje 4: Fotografik Dergi Kapağı: Proje Önerileri Örnek Uygulama Araştırma
12 Proje 4: Fotografik Dergi Kapağı: Proje Uygulama Örnek Uygulama Araştırma
13 Proje 5: Layout Çalışmaları Örnek Uygulama Araştırma
14 Proje 5: Layout Çalışmaları Örnek Uygulama Araştırma
15 Proje 5: Layout Çalışmaları Örnek Uygulama Araştırma
16-17 Final Sınavı Örnek Uygulama Araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar