DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Basım Teknikleri * GRA   207 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Derviş İlker GÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DERVİŞ İLKER GÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Masaüstü yayımcılıkta temel oluşturacak bilgiler ve matbaacılığın tasarımla ilişkisi.
Dersin İçeriği
Geleneksel ve günümüz baskı tekniklerini bilmek, kavramak ve bu teknikleri doğru ve etkili kullanarak yeni yöntemler geliştirmek. Teknik bilgi ve estetik kavrama yetisini kazanmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgilerin verilmesi Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
2 Siyah-Beyaz baskıda kullanılan görsel unsurların özellikleri Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
3 Ara tonlu unsurları oluşturacak olan noktacıkların (tramların) oluşumu ve kağıt çeşidine göre kaliteli baskı yapabilmek için gerekli olan tram değerle Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
4 Repro kamerada film çekimi ve montaj Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
5 Film montajının kalıba sağlıklı bir şekilde aktarılma süreci. Pozlandırma, banyo, rötüş yapma ve kimyasallarla kalıbı ışığa karşı korumaya alma aşamal Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
6 Tipografik baskının ne olduğu ve kullanılan malzemelerin incelenmesi. Tipografik baskıyı diğer baskı çeşitlerinden ayıran işçilik, maliyet, kalite zaman konularının tartışılması. Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
7 Tiftruck baskının ne olduğu ve kullanılan malzemelerin incelenmesi. Tiftruck baskıyı diğer baskı çeşitlerinden ayıran işçilik, maliyet, kalite ve zaman konularının tartışılması. Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
8 Ara Teslim: Bilgi, Belge Değerlendirme. Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
9 Ofset baskının ne olduğu ve kullanılan malzemelerin incelenmesi. Ofset baskıyı diğer baskı çeşitlerinden ayıran işçilik, maliyet, kalite zaman konularının tartışılması. Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
10 Serigraf baskının ne olduğu ve kullanılan malzemelerin incelenmesi. Serigraf baskıyı diğer baskı çeşitlerinden ayıran işçilik, maliyet, kalite zaman konularının tartışılması. Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
11 Dijital baskının ne olduğu ve kullanılan malzemelerin incelenmesi. Dijital baskıyı diğer baskı çeşitlerinden ayıran işçilik, maliyet, kalite zaman konularının tartışılması. Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
12 Baskı sonrası yapılması gereken teknik işlemlerin anlatılması (Pilyaj, Özel Keski, perforaj, katlama, Uv lak, vernik, selofan, cilt....) Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
13 Baskı sonrası yapılması gereken teknik işlemlerin anlatılması (Pilyaj, Özel Keski, perforaj, katlama, Uv lak, vernik, selofan, cilt....) Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
14 Kağıt tabaka bölüm oranlarının hesaplanması Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
15 Baskı aşamasında kullanılan malzemelerin mali denetimleri Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem
16-17 Final Sınavı Anlatım, soru ve yanıt, Gösterme, Gözlem

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar