DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik Tasarım 1 GRA   213 3 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Metin AYGÜN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.METİN AYGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belirli bir düşünceyi ya da bilgiyi iletmek hedefiyle görsel imaj oluşturmak, kitle iletişim yöntemleri ve toplumsal görsel kodlar üzerine çalışmalar yapmak. Yaratıcı akıl yardımıyla özgün görsel yorumlar oluşturmak.
Dersin İçeriği
Görsel iletişim tasarımının en önemli giriş noktası görme ve algılama üzerine çalışmalar yapılacak, göstergebilim kuramından hareketle görüntülerin işaret ettikleri kodlar üzerine tasarım projeleri yürütülecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik tasarımın tanımını ve kapsamını öğrenmek
2) Görme ve algılama üzerinde nitelikli bakış açısına sahip olabilmesi
3) İletişim medyumları hakkında bilgi sahibi olmak
4) Simgeleri ve simgesel anlatımı doğru bir biçime kullanabilmek
5) Görselleştirmede biçim ve kadraj değişimleri ile anlam arasındaki ilişkiyi yönetebilmek
6) Eskizlemeyle başladığı çalışmaları final noktasına kadar taşıyabilmesi
7) Çalışmasını anlatabilmesi ve sunabilmesi,
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, değerlendirme ölçütleri ve ders konuları hakkında bilgi verilmesi. Grafik tasarım tanımı, grafik simgeler hakkında bilgi verilmesi, amblem örneklerinin incelenmes Örnek inceleme, Uygulama Araştırma Anlatım
2 Proje - 1. Amblem/Simge Çalışması için araştırma. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
3 Proje - 1. Amblem/Simge Çalışması için fikir eskizleri. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
4 Proje - 1. Amblem/Simge Çalışması için eskiz geliştirme Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
5 Proje - 1. Eskiz çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
6 Proje - 1. Çalışmanın dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
7 Proje - 1 Sonuçlandırılması ve sunumu. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
8 Ara Değerlendirme Sunum Paftaları Hazırlama Beyin Fırtınası
9 Proje - 2. Faaliyette bulunan bir firma logosunun farklı yaklaşımlarla yorumlanması. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
10 Proje - 2. Logo yorumu için eskiz çalışmaları. Fikir Eskizleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
11 Proje - 2. Eskiz çalışmasının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
12 12 Proje - 2 Sonuçlandırılması ve sunumu. Sunum Paftaları Hazırlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
13 Proje - 3. Piktogram hakkında bilgi verilmesi, örneklerin incelenmesi Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
14 Proje - 3. Verilen konu üzerine tasarlanacak Piktogramlar için tasarım çalışmaları Fikir Eskizleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
15 Proje - 3. Piktogram tasarımlarının dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar