DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grafik Tasarım 2 GRA   214 4 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Metin AYGÜN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.METİN AYGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye tasarlama yetisi kazandırmanın yanında, duygu ve düşünceyi görselleştirmeye yardımcı olacak beceriler kazandırmak. Grafik tasarım ve grafik anlatım tekniklerini kavratmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
İletişim Amaçlı Grafik Tasarım ve Medyumların Kullanımı Üzerine Tasarım Çalışmaları Yapılacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grafik tasarımın tanımını ve kapsamını öğrenmek
2) Görme ve algılama üzerinde nitelikli bakış açısına sahip olmak
3) İletişim medyumları hakkında bilgi sahibi olmak
4) Simgeleri ve simgesel anlatımı doğru bir biçime kullanabilmek
5) Eskizlemeyle başladığı çalışmaları final noktasına kadar taşıyabilmesi,
6) Çalışmasını anlatabilmesi ve sunabilmesi,
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, önemi, değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi verilmesi. Proje - 1. Davetiye ve zarf tasarımları hakkında bilgi verilmesi ve örnek gösterimi. Örnek inceleme, Uygulama Araştırma Anlatım
2 Proje - 1. Davetiye ve zarf tasarımları için ön hazırlıklar Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
3 Proje - 1. Davetiye ve zarf tasarımı eskizleri. Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
4 Proje - 1. Davetiye ve zarf tasarımı eskizlerinin dijital ortamda uygulanması. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
5 Proje - 1 sonuçlandırılması ve sunumu. Sunum Paftaları Hazırlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
6 Proje - 2. CD, DVD kapakları ve etiketleri hakkında bilgi verilmesi ve örnek gösterimi. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
7 Proje - 2. CD, DVD kapakları ve etiket tasarımı için ön hazırlıklar Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
8 Ara Değerlendirme Sunum Paftaları Hazırlama Beyin Fırtınası
9 Proje - 2. CD, DVD kapakları ve etiket tasarımı için yapılan eskiz çalışmasının dijital ortamda uygulanması Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
10 Proje - 2. CD, DVD kapakları ve etiket tasarımı için yapılan çalışmalar üzerine maket hazırlama. Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
11 Proje - 2 sonuçlandırılması ve sunumu. Sunum Paftaları Hazırlama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
12 Proje - 3. Kitap kapağı tasarımı hakkında bilgi verilmesi ve örnek gösterimi. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
13 Proje - 3. Kitap kapağı tasarımı için ön hazırlıklar ve eskiz çalışmaları Eskiz Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
14 Proje - 3. Kitap kapağı tasarımı için uygulamaların değerlendirilmesi Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
15 Proje - 3. Kitap kapağı tasarımı için yapılan çalışmaların dijital ortamda uygulanması, maket yapma Tasarım Çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
16-17 Final sınavı Sunum Paftaları Hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar