DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tipografi 1 GRA   215 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Can KIZGINDEMİR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AŞKIN ŞEN GÖK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Grafik Tasarım problemleri üzerinde kavramsal düşüncelerini geliştirmek grafik tasarım alanı hakkında bilgi oluşturmak
Dersin İçeriği
Uygulama ağırlıklı yürütülen bu derste, grafik tasarım algısı kazandırılmaktadır. Yapılan projeler ile, grafik tasarım alanında anlamın kurgulanışı olarak nesnenin dönüştürülmesi yöntemi kazandırılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tasarım alanına ait genel kavramları öğrenir.
2) Tasarım kültürü hakkında bilgi sahibi olur.
3) Bir fikrin, mesajın, veya kavramın vb. grafik düşünme yöntemine uygun olarak görselleştirme becerisi kazanır.
4) Konsepte uygun görsel çözümler üretir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Sanat ve Tasarımın temel elemanlarını ve ilkelerini tanıma.
X
2
Grafik tasarım uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslar arası sanatsal, kültürel unsurları tanıma.
X
3
Kitle iletişim ortamları, iletişim yöntemleri ve iletişim öğelerini tanımlama.
X
4
Görsel iletişimin teknolojik gelişmelerine paralel olarak, uygulamalarında kullanabilecek düzeyde yenilikleri takip etme ve değerlendirme.
X
5
Alanına ilişkin bilgileri, farklı disiplinlerin bilgileri ile birlikte kullanma.
X
6
Sanat ve tasarımın temel ölçütlerini kullanarak, görsel iletişim sorunları için yaratıcı, özgün, ekonomik, estetik alternatif taslaklar hazırlama.
X
7
Tasarlama sürecinde farklı malzeme, boya ve teknolojik araç gereçleri kullanma.
X
8
Araştırma, bilgiye ulaşma ve diyalektik yapabilme yöntem ve tekniklerini kullanma.
X
9
Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanma.
X
10
Bilgi ve iletişim teknolojilerini hem öğrenme sürecinde hem de tasarlama sürecinde etkin biçimde kullanma.
X
11
Toplumsal, kültürel, bilimsel ve sanatsal değerlere karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
12
Bireysel ve grup halinde etkin çalışabilme ve sorumluluk alma.
X
13
Zamanı verimli kullanarak, planlı, titiz ve disiplinli değerlendirme.
X
14
Okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Sözlü, yazılı ve görsel iletişim kurma özgüveni ve becerisine sahip olma.
X
16
Meslektaşları, işverenleri ve hizmet sunduğu bireyler ile sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Çevreyi koruma, mesleğinin etik ve hukuksal değerlerini savunma konusunda bireysel ve mesleki itina gösterme.
X
18
Grafik Tasarım mesleğinin toplumsal yaşam içindeki yerini ve önemini ayırt etme.
X
19
Dilini doğru yazma, kullanma ve tasarımlarında bu konuda sorumluluk gösterme.
X
20
işlevini yerine getirebilen, iletişimini gerçekleştiren ve hedef kitleye ulaşabilen tasarımlar yaratma.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenciler ile tanışma, Grafik Tasarım alanı hakkında genel tartışma; dönem süreci boyunca işleniş yönteminin konuşulması. Yazılı ve Görsel Kaynaklar Soru-Cevap
2 Dersin tanıtılması, kullanılacak kaynakların anlatılması, grafik tasarımın kapsadığı alana görsel örneklerle bakış; örnekler üzerinde tartışma. Yazılı ve Görsel Kaynaklar Soru-Cevap
Gösteri
3 Birinci proje hakkında bilgilendirme; proje brief sunumu; ilgili örneklerin gösterilmesi. Yazılı ve Görsel Kaynaklar Soru-Cevap
Gösteri
4 PROJE: Öğrencinin kendisi ve bir arkadaşı için sembol yaratması. Yazılı ve Görsel Kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
5 Proje hazırlık: Proje hakkında ilk sunumlar; fikirlerin tartışılması, yapılan görsel eskiz değerlendirmesi. Yazılı ve Görsel Kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
6 Proje değerlendirme: Öğrenci sunumları ve yapılan görsel eskizler üzerine yorumlar. Yazılı ve Görsel Kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
7 Proje değerlendirme: Öğrenci sunumları ve yapılan görsel eskizler üzerine yorumlar. Yazılı ve Görsel Kaynaklar Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
8 PROJE teslim: Ara sınav Yazılı ve Görsel Kaynaklar Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
9 İlk projede ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesi; yaratılan grafik ürünlerin proje bağlamında tartışılması. Yazılı ve Görsel Kaynaklar Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Grafik tasarım alanında anlamın kurgulanışı olarak nesnenin dönüştürülmesi: Grafik tasarım ürün görselleri üzerinden tartışmalar. Yazılı ve Görsel Kaynaklar Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Transformation of the object as the construction of the meaning in graphic design products: discussion on visual products of the graphic design Yazılı ve Görsel Kaynaklar Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
12 Proje Kavramların grafik tasarım alanında görselleştirilmesi bağlamında öğrenci tarafından seçilen bir nesne nin dönüştürülmesi. Yazılı ve Görsel Kaynaklar Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
13 Proje hazırlık: Öğrencilerin proje hakkında ilk sunumları, seçilen nesnelerin proje için uygunluklarının tartışılması, yapılan görsel eskiz değerlendendirmesi Yazılı ve Görsel Kaynaklar Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
14 Proje değerlendirme: Öğrenci sunumları ve yapılan görsel eskizler üzerine yorumlar. Yazılı ve Görsel Kaynaklar Tartışma
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
15 PROJE teslim: Final Sınav Yazılı ve Görsel Kaynaklar Problem Çözme
16-17 Güz dönemini sürecinde öğrenci performansları ve İkinci projede ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesi. Yazılı ve Görsel Kaynaklar Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar